FORMULIER
voor het opgeven van wijzigingen, aanvullingen en verbeteringen. Veel van de gevraagde gegevens kunt u vinden in uw trouwboekje.
Als u de van toepassing zijnde velden op het formulier heeft ingevuld, ga dan naar het einde van het formulier en klik op VERZENDEN.


Gegevens van de persoon met de achternaam Bots

achternaam:
voornamen:
geboorteplaats:
geboortedatum:
beroep:
overlijdensplaats:
overlijdensdatum:

zoon/dochter van:

achternaam vader:
voornamen vader:
achternaam moeder:
voornamen moeder:

burgerlijk huwelijk:

huwelijksplaats:
huwelijksdatum:

met:


gegevens van de echtgenoot/echtgenote voor zover van toepassing Hieronder worden ook verstaan de gegevens van de persoon waarmee wordt samengewoond of waarmee een samenlevingscontract is afgesloten.


achternaam echtgeno(o)t(e):
voornamen:
geboorteplaats:
geboortedatum:
beroep:
overlijdenspaats:
overlijdensdatum:

zoon/dochter van:


achternaam vader:
voornamen vader:
achternaam moeder:
voornamen moeder:

kinderen uit dit huwelijk:


kind 1:
voornamen:
geboorteplaats:
geboortedatum:
beroep:
adres, of emailadres:
kind 2:
voornamen:
geboorteplaats:
geboortedatum:
beroep:
adres, of emailadres:
kind 3:
voornamen:
geboorteplaats:
geboortedatum:
beroep:
adres, of emailadres:
kind 4:
voornamen:
geboorteplaats:
geboortedatum:
beroep:
adres, of emailadres:
kind 5:
voornamen:
geboorteplaats:
geboortedatum:
beroep:
adres, of emailadres:

In het volgende vak kunt u eventueel toelichtende tekst invoeren:Als u het wijzigingsformulier nu verzendt, beschik ik niet over het email adres van de afzender. Daarom verzoek ik u vriendelijk hieronder uw email adres op te geven. Ik kan dan indien u om een reactie mijnerzijds vraagt of als ik aanvullende vragen heb, naar aanleiding van het ingezonden formulier, contact met u opnemen.

uw email adres: