Bots, overleden sinds 1940

Het Centraal Bureau voor Genealogie te 's Gravenhage is door de de overheid aangewezen als beheerder van het Centraal archief van overledene'. In dit archief bevinden zich de persoonskaarten van alle mensen die in Nederland woonden en die hier na 1938 en voor 1 oktober 1994 zijn overleden. Op 1 oktober 1994 werd de digital Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) peroonsgegevens ingevoerd. De digitale persoonsgegevens (persoonslijsten) uit het GBA van de in Nederland overleden personen vormen het tweede bestanddeel van het 'Centraal archief van overledenen'.

Uittreksels van de persoonskaarten/persoonslijsten worden verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie en komen beschikbaar vanaf het tweede kalenderjaar na het overlijden van betrokkene. Begin 2010 werden de persoonslijsten van de in 2008 overleden Botsen ontvangen. In tegenstelling tot de incompleetheid van geboorten en huwelijken van de huidige generaties, zijn de overlijdens vanaf 1940 zeer compleet.

Hieronder is vanaf het jaar 1940 een overzicht beschikbaar van de in een bepaald jaar overleden Bots. Klik het jaar om te zien welke Botsen in dat jaar zijn overleden. De Botsen die in in een ander land zijn overleden zijn, voor zover het overlijden bekend is, ook meegenomen in de overzichten.

Overleden in het jaar
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018