NAMENREGISTER

Voor een toelichting op het register ga naar Toelichting op register

1. Koppelingen

1.1. Koppeling naar de eerste letter van een voornaam van een persoon met de naam Bots/Boots/Botz/Buttes.


    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   Y   Z
1.2. Koppeling naar de eerste letter van een achternaam van een persoon getrouwd met een Bots.


    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   IJ   Z
1.3. Koppeling naar de eerste letter van een voornaam van een patroniem. Het gebruik van patroniemen komt voornamelijk in de Westerwoldse tak (deel 4) voor.


    A   B   C    E    G   H   J    K   L   M   N    O   P   R    S   T    W2. Toelichting op register

2.1. Achternamen

Voor het opzoeken van een persoon in de stamboom is een register samengesteld op alle in deze stambomen voorkomende Botsen en op alle aangetrouwde personen aan een Bots. Bij het opzoeken moet onderscheid gemaakt worden tussen de achternaam Bots en de overige achternamen:

- de achternaam Bots

Deze naam Bots komt in alle stambomen verspreid voor. Daarom is ter identificatie van een Bots in het register ook de voornaam opgenomen. Het beperkt aantal voornamen dat gebruikt wordt, maakt echter een eenduidige identificatie niet goed mogelijk en om die reden is van iedere Bots tevens het geboortejaar toegevoegd. Indien het geboortejaar niet bekend is dan is, indien mogelijk, het huwelijksjaar toegevoegd. Een geboorte wordt aangegeven met een * en een huwelijk met een ~;

- de overige achternamen

Alleen indien een achternaam meer dan een keer voorkomt, worden ter nadere identificatie, ook de voornamen en het geboortejaar of huwelijksjaar gegeven.
De laatste kolom in het register geeft het deel aan waartoe een bepaald persoon behoort.

2.2. Aanduiding

De aanduiding bestaat uit een combinatie van romeinse cijfers, letters en eventueel arabische cijfers:

- de romeinse cijfers

De romeinse cijfers geven de generatie aan waartoe de gezochte persoon behoort. De oudste persoon van de Valkenswaardse tak (deel 1), Albert Bots, heeft als generatienummer I en de jonste loot in deze stamboom, Renne Johannes Bots, heeft als generatienummer XII;

- de letters

De letters geven de plaats aan van het gezin waartoe de betreffende persoon behoort. De opbouw is van a......z en vervolgens van aa......az, ba......bz etc. Tussen het uitbrengen van versie 1.0 en de huidige vesrie zijn diverse aanvullingen verkregen. Om vergelijking tussen versie 1.0 en de huidige versie mogelijk te maken is besloten om geen nieuw register te maken, maar de nieuwe gezinnen toe te voegen door gebruik te maken van een aanduiding met een *, een ‘, of een ". Het gezin met de aanduiding k*, k’, of k" moet in de tekst gezocht worden na het gezin met de aanduiding onder de letter k.

- het arabische cijfer

Het arabische cijfer geeft de plaats aan van een persoon in het gezin waartoe deze persoon behoort en die niet apart wordt behandeld in de volgende generatie. Een kind uit een tweede of volgend huwelijk is, voor zover niet apart behandeld, aangeduid met een cijfer gevolgd door een "'".

2.3. Het gebruik van patroniemen

Het voeren van achternamen komt in Westerwolde pas bij de invoering van de Burgerlijke Stand in gebruik. Voor die tijd wordt gebruik gemaakt van patroniemen, d.w.z. dat Jan, de zoon van Maarten, Jan Maartens wordt genoemd.Om het opzoeken van personen geboren voor 1812 te vergemakkelijken is een apart register aangelegd van alle personen geboren voor 1812, met gebruik making van hun patroniem, ook al wordt al een achternaam gevoerd. In dat laatste geval kan de betrefffende persoon ook in het register op de achternamen gevonden worden. Dit betekent dat Alver Alberts Buttes opgezocht kan worden in het register met patroniemen onder het patroniem Alberts en in het register met de achternamen onder Buttes.

Ga terug naar openingspagina.