1824 Aantekeningen van Gerrit Albertszn. te Nieuwkoop

Leestekens in onderstaande tekst zijn, om de leesbaarheid te vergroten, waar nodig  aangebracht. 

datum gebeurtenis
1 januari Slegt regenachtig weer, de Pastoor deelt het stalletje van BethleŽm aan de Gelovigen uit tot een Nieuw Jaar.

Piet van Kromwijk over blijft tot morgen

2 januari Vrijdag. Piet'oom vertrekt en vader vaart na Leijden. Ik bij de Ginthe? koekebak gegeten
9 januarij Vader uit Leijden
12 januari Heden morgen 6 uuren de vrouw van J.V. Berketje? overleden en den
16 januari begraven; Pastoor preekt over Maria heeft het beste deel verkoren, dat haar niet zal ontnomen worden. Het lijk met onze schuijt gevaren en het ijs gebeukt.
17 Zaterdag. Bart met de bruijn alleen de vragt na Leijden gereden op een dag en slegte weg. Ik een nest met eijeren gevonden. De wezels eten mijn eijeren op.
18 Geen leering. Kersttijd gesloten. De Pastoor heden 59 jaar. Zondag het kaneelbabelaarstrommeltje van toonbank weggeraakt.
19 's Morgens een bonsem in het kippenhok gevangen, levendig in de knip
20 2 man op de toren om het schietballen. Moeder pijn in de rug.
21 Woensdag school geweest, zakjes geplakt, anders niets bezonders
22 Koekebak gegeten. Een man aan een breuk gelukkig gered Jacob Luneburg. Moeder heeft 12 diepen borden, 10 platten, 9 stukke bortjes, 8 kleine boterschoteltjes, 3 diepen
23  Jansi jarig, 6 jaar. Moeder nog 6 groote schaalen, een slakom en 1 groote soepkom, 1 soep tarine. Dammes Huring moet publiek met klokgeklep voor 't raadhuis iemand vereedijken een vies ding.
24 Onze Zijntje Niekerk jarig, 23 jaar, op koek getrackteert. Buurvrouw Hogeveen dees morgen gestorven. Om 2 uren Bart alleen naar Lijden. 2 flessen mos present meegebragt.
25 Heden Zondag niets bijzonders.
26 Na grootvader te vastelavend, ik, vader, Janis en Piet Swillens. Vrouw Verruit gestorven.
27 terug
28 Vader en moeder bij Swillens op wafelen.
29 Noordweste buijen. 2 jongens schoolgehouwen. Buurvrouw Hogeveen begraven, het graf te klein en 2 zerken in gestort.
30 Vrijdag, mooiweer. De schuit naar Leiden. Ik de koorts. Vrouw Verruit begraven.
31 Goedweer. Antje 1 duyt in de keel wel of
1 februari Zondag, waterdigt gevroren. De weg te scherp, de vragt blijven leggen en lopen naar de kerk. De kinderen te vastelavend bij Berkestijn
2 februari Maandag, vrouwendag. Niet school, verder niets, als het ongediert weer aan de eijeren. Mooi weer, zuidweste wind met vorst
3 februari Weer en wind als vooren. Moeder misselijk, vader overal pijn. Pietje ziek, Naatje Niekerk pijn in het hoofd. Ons huisgezin bestaat tans uit vader 40, moeder 38, Bart 26, Naatje 26, Zijntje 24, Gerrit 10, Janis agt, Jansi 6, Pietje 3 en Antje 1 jaar circa oud. Hee, hee dat is vol
4 februari Woesdag, slegt, regenachtig weer. Vader dees week geen boodschappen gehaald.
5 Donderdag, 't zelfde weer
6 Vrijdag, mistig, nat, kou. De vragt na Dam.
7 Zaturdag, weer idem. Vader nog even caduc als op den 3 febr. Dus middag klijne Piet een snoek beentje in de keel. Schijnt er nu ten agt uure nog in te zitten. Hij zegt gestadig nog Pietje ziet, Pietje been in peen.
8 Zondag, mooij weer. Moeder koeke gebakken s'avonds
9 Maandags
10 Dingsdag
11 Woensdag, vader weer na Noorden om de boodschappen
12 Donderdag
13 Vrijdag avond, vader in 't Haantje te Leijden een man op de viool horen spelen zoo mooij als ooijt
14 Mooij weer, vader beter. Naatje en Koos de bruid.
15 Zondag, noordenwind met natte mist O! De weg zoo morsig. Vader bij de Pastoor te vastenavond. Meid Kraf gehuwd.
16 N. oosten wind, koud mooij weer. Bart uit, Sijntje en Naatje uit.
17 Ik en Yanis naar hazerswoudena Pr. Swillens, 6 dagen er geweest en ons goed vermaakt.
25 Nath ijs. De geboden van Koos en Naatje opgehouden.
28 Gert en Janus terug gekomen.
29 Oom T. v.d. Bosch over.
1 maart Vader met hem mede eerst wafelen gegeten
3 maart Aschwoensdag, zuideste verschrikkelijke sneeuw. Vader daar tegen in na huis komen gaan. Een reisje van belang
6 maart Duifje gedood gedaan. Een ander bij doffer gedaan, doch willen niet paren
8 maart Onze wekster Krijntje ziek na huis
9 Bij vrou Hogeveen. 't Duifje bijna doodgebeten, nu beide geslagt.
10 Vader op publike verkoping te Zegveld geboden op de boereplaats van Frans Gransdt. Is verkogt aan Pastr. Dadelbut te Utrecht voor f. 4950 met de kosten. Krijntje onze werkster hier naast nog ziek.
15 Janis het eerste klijne vraagboekje opgezegt. Een prent verdient.
17 1 kip ziek verhangen. De haan er bij geslagt te samen de volgende dag opgegeten. De kip had zich boben in het schuurtje van grootvader door een tralie verhangen. Was een bett met een zij in 't gat. Krijntje gevaarlijk.
18 Op dit ogenblik quart over 9 uuren s'avonds. Is juist onze Antje een jaar oud, doch sedert eenige weken ellendig ziek en is zoo benaud vol, dat naar is, valt vreeslijk af.
22 maart Maandag, Krijntje overleden.
25 Donderdag, Krijntje begraven en er komt een oom hier naast bij bij Koos en sterft diezelfde nagt.
29 Maandag, die oom van Koos Bartenstijn begraven. Gerrit 2 andere rijtuig
3 april Voor 't eerst bij nagt varen. Onze antje naar ziek
6 april Dinsdag, vader gaat na stad, doch ongerust over Antje
7 april Woensdag, middag half 2 uuren Antje overleden. Vader komt 's avonds thuis , een droevige dag.
10 Zaturdag, Antje met het dorpsschuytje begraven. Motregen
13 Dingsdag, de duijven los gelaten, hebben eijeren en blijven gewend.
26 Maandag, Janus aan het schrijven. F. v.d. Loo met Mietje Nikerk getrouwd. Rijden met 9  ................. en 1 wagen. Dat is bruiloft.
27 Dingsdag, vader en moeder te biegten. 's Avonds koud
28 Woensdag, ten hoogtijd ontvangen het schilderij van Paus Pius VII.