Joannis Aloisius Bots

 

Raadsfunctie

Functie

van

tot

Partij

Info

Raadslid

1901-07-16

1911-09-05

Kath. +ar 1901

Kiesd.2->3->2.

Wethouder

1911-09-05

1923-09-04

Kath.

Fabricage, etc. Kiesd.2->3->2.

 

Commissie

Commissie

Functie

van

tot

Beheer over het Grondbedrijf. Cie van

vz

1922-05-02

1923-09-04

Fabricage. Cie voor

vz

1918-01-17

1922-05-02

Inrichtingen "Endegeest","Voorgeest en "Rhijngeest". Cie voor de

lid

1911-10-05

1921-10-10

Marktwezen. Cie voor het

vz

1911-09-05

1922-05-02

Openbaar Slachthuis. Cie voor het

lid

1908-09-01

1911-09-05

Stedelijke Fabrieken voor Gas en Electriciteit. Cie voor de

vz

1922-05-02

1923-09-04

Stedelijke Fabrieken voor Gas en Electriciteit. Cie voor de

vz

1917-01-02

1918-01-31

 

Raadsvertegenwoordiging

Instelling

Functie

van

Herbenoeming

Bestuur Stedelijke Werkinrichting

1919-09-02

1920+1926

Cie.v.Onderzoek, art.22 v.h.Reglement voor Werklieden in dienst v.d. Gem.Ldn

1920-10-18

1922

 

Netwerk

Instelling

Functie

van

tot

Info

Armenraad

Lid

1914

1920

Brandweer

Plv.hoofd

1920

1920

Brouchovenhofje, College v. Regenten

Lid

1911

1920

Papengracht 16

College van Regenten Wees- en Oudeliedenhuis

Penningmeester

1926

Kamer van Arbeid voor de Textielarbeid (Patroons)

Lid

1903

1920

R.K. Armbestuur

Secretaris

1908

R.K. Kiesvereniging

Voorzitter, vice-

1911

R.K. Kiesvereniging "Kunst door Vriendschap"

Bestuurslid

1889

1889

R.K. Kiesvereniging "Recht en Orde"

Bestuurslid *1e.secretaris *vice-voorzitter

1890

1914

R.K. Parochiaal Armbestuur

Thesaurier (penningm.)

1920

1926

R.K. Parochiaal Armbestuur

Lid

1885

1889

R.K. Parochiaal Armbestuur

Secretaris

1890

1914

R.K. Parochiale Jongens- en Meisjesweeshuizen, College v. Regenten

Secretaris

1886

1889

R.K. Parochiale Weeshuizen, College v. Regenten

Secretaris

1890

1914

R.K. Wees- en Oudeliedenhuis, College v. Regenten

Penningmeester

1920

1920

R.K. Weeshuizen

Regent

1908

Rentecommissie

Lid

1914

1914

Sint Janshofje

Regent

1914

1920

Sint Stevenshofje

Regent

1911

1911

Bovenstraande gegevens zijn overgenomen uit Het Leidse Pluche: Gegevens over de Leidse Gemeenteraad 1851-2002.