Verslag van de vergadering van de Municipaliteit van Nieuwkoop

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap

Op Maandag den 21 Maart 1795
Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid
is door de Burgers van Nieuwkoop en Noorden aangestelt een Municipaliteit bestaande in twee en twintig Leeden, een Maire, Secretaris en bode

als leeden de burgers Dirk Bresser, Jan Kooij, Frederik Rigters, Gerrit Bots, Gerrit van Wijk, Cornelis van Leeuwen, Arij van Leeuwen, Willem Foetz, Matteus Niedek, Teeuwis Groenendijk, Zijmen A.... Vermeij, Gijsbert van Eijk, Claas de Witt, Dirk van der Weijden, Gerrit Jansz. Outshoorn, Cornelis Kortekaas, Claas van Vliet, Jochem Zamsom, Pieter Outshoorn, Pieter Blom en Pieter Velen Turff.

Maire Cornelis Egbertus Deveux
Secretaris Hendrik van Oorde
Boode Steven van Dam

Ten zelven dagen is met meerderheid van stemmen het Collegie in diversche qualiteiten verdeelt als

Tot burger regenten waarnemende den post voorheen genaamt burgermeesteren
Jan Kooij, Gerrit Bots Gerrit van Wijk

President den burger Dirk Bresser

De burgers waarnemende de post voorheen genaamt welgeboore mannen en scheepenen
Matteus Niedek, Cornelis van Leeuwen, Pieter Blom, Jochem Zamsom, Claas de Witt, Cornelis Jansz. Outshoorn, Dirk van der Wijde

De burgers waarnemenede de post van heemraden
Pieter Outshoorn, Gijsbert van Eijk, Teeuwis Groenendijk

De burgers waarnemende de post als weesmannen
Fredrik Rigters, Willem Foetz

De burgers waarnemende de post als brandmeesteren en assiestenten
in 't zuideinde
brandmesster Gerrit Outshoorn, Tijmen A.... Verweij
assiestent Claas de Witt, Arij Lelivelt

Dorp
brandmeester Arij van Leeuwen, Claas van Vliet
assiestent Willem Foetz, Gijsbert van Eijk

Noordeinde en Noorden
brandmeester Pieter Velen Turff, Cornelis Kortekaas
Assiestent Claas van Lijden, Gerrit van der Wijde