BOTS, IN HEDEN EN VERLEDEN


deel 5: Stamboom van de Lottumse tak, versie 2.0


Leiden, 28 januari 2000


INHOUDSOPGAVE

GENERATIE I

terug

Het meerendeel van de nakomelingen van Joannes Boots en Elisabeth Smeets dragen de achternaam Boots. In deze parenteel is alleen een uitwerking geveven aan die personen waarvan de nakommelingen de achternaam Bots zijn gaan dragen. 


I. Joannes Boots, alias Janssen, tr.kerk(rooms katholiek) Maasbree 14-2-1669 Elisabeth Smeets, alias Simons.
Uit dit huwelijk onder andere:
 1. Johanna Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 15-11-1669.
 2. Gerardus Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 15-3-1671.
 3. Guilielmus Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 11-3-1673.
 4. Gerardus Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 4-5-1674.
 5. Cunegundis Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 31-12-1675.
 6. Cunegindus Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 23-12-1677.
 7. Maria Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 29-7-1679.
 8. Catharina Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 4-2-1681.
 9. Elisabeth Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 9-10-1682.
 10. Margaretha Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 15-5-1684.
 11. Joannes Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 23-9-1685.
 12. Laurentius Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 12-10-1687.
 13. Joannes Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 7-4-1689, volgt IIa.
 14. Petronella Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 31-12-1690.
 15. Wilhelmus Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 12-9-1692, volgt IIb.
 16. Petrus Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 3-9-1695.
 17. Anna Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 20-4-1698.

GENERATIE II

terug

IIa. Joannes Boots, (zn. van I), ged.(rooms katholiek) Maasbree 7-4-1689, tr.kerk(rooms katholiek) vor 1711 Maria Cuijpers, ged. (rooms katholiek) Grubbenvorst 19-1-1685, dr. van Thomas Cuijpers en Maria Kemmelinx.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Boots, ged.(rooms katholiek) Grubbenvorst 29-11-1711.
 2. Petronella Boots, ged.(rooms katholiek) Grubbenvorst 9-1-1713, tr.kerk (rooms katholiek) Swolgen 2-10-1742 Petrus Cuenen.
 3. Joannes Boots, ged.(rooms katholiek) Grubbenvorst 23-9-1714.
 4. Theresia Boots, ged.(rooms katholiek) Grubbenvorst 27-2-1716.
 5. Henricus Boots, ged.(rooms katholiek) Broekhuizervorst 29-9-1717.
 6. Joannes Boots, ged.(rooms katholiek) Broekhuizervorst 23-6-1719, tr.kerk (rooms katholiek) Swolgen 3-5-1741 Margrietha Gertiens. De nakomelingen dragen de achternaam Janssen.
 7. Petrus Boots, ged. (rooms katholiek) Broekhuizervorst 22-4-1721.
 8. Gerardus Boots, ged.(rooms katholiek) Meerlo 17-4-1723.
 9. Martinus Boots, ged.(rooms katholiek) Meerlo 10-3-1725, volgt IIIa.
De afstamming van Joannes Boots is niet met zekerheid aan te tonen. Toch meen ik, op grond van de feiten dat bij de doop van zijn zoon Joannes in 1714 wordt vermeld dat hij uit Bree (Maasbree) afkomstig is en dat bij de doop van zijn dochter Theresia in 1715 bij de meter Elisabeth Boots wordt vermeld dat zij de grootmoeder is, dat de gemelde afstamming correct is.

IIb. Wilhelmus Boots, (zn. van I), ged. (rooms katholiek) Maasbree 12-9-1692, overl. vr 1781, tr.kerk(rooms katholiek) Maasbree 7-5-1722 Joanna Heldens, ged. Maasbree 21-8-1695, begr. Maasbree 1-1-1781, dr. van Joannes Heldens en Petronella Geurts.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 31-8-1722.
 2. Joannes Bots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 18-12-1723, volgt IIIb.
 3. Wilhelmus Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 23-11-1726, overl/begr. Venlo 3/6-4-1795, tr. kerk (rooms katholiek) Venlo 16-4-1752 Allegonda Linskens, ged.(rooms katholiek) Venlo 12-3-1728, overl/begr. Venlo 21/23-9-1791, dr. van Jacobus Linskens en Petronella ter Hoijen. Nakomelingen dragen de achternaam Boots.
 4. Gertrudis Boots, ged. (rooms katholiek) Maasbree 23-9-1729.
 5. Gerardus Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 23-11-1731, overl. Maasbree 1-6-1798, tr.kerk (rooms katholiek) Maasbree 23-5-1758 Petronella Maessen, ged. (rooms katholiek) Maasbree 19-10-1731, begr. Maasbree 21-2-1789, dr. van Jacobus Maessen en Joanna Fleurkens. Nakomelingen dragen de achternaam Boots.
 6. Joannes Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 15-3-1734, begr. Maasbree 1-6-1798, tr.kerk(rooms katholiek) Maasbree 23-5-1758 Petronella Janssen, begr. Maasbree 20-2-1797, dr. van Joannes Janssen en Aldegonda Heldens. Nakomelingen dragen de achternaam Boots
 7. Petronella Boots, ged.(rooms katholiek) Maasbree 17-7-1737.

GENERATIE III

terug

IIIa. Martinus Boots, (zn. van IIa), ged. (rooms katholiek) Meerlo 10-3-1725, overl. Broekhuizen 8-1-1788, tr.kerk(rooms katholiek) Lottum 14-2-1751 Maria Heijnemans, ged. (rooms katholiek) Lottum 8-6-1725, overl. Broekhuizen 21-2-1803, dr. van Arnoldus Heijnemans en Maria Wilders.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Maria Boots, ged.(rooms katholiek) Lottum 4-3-1752
 2. Arnoldus Bots (Boots), ged.(rooms katholiek) Swolgen 3-1-1754, volgt IVa.
 3. Joannes Boots, ged.(rooms katholiek) Broekhuizen 10-7-1756.
 4. Joanna Maria Boots, ged.(rooms katholiek) Broekhuizervorst 12-12-1759, overl. Arcen 18-12-1830, tr(burg.stand) Broekhuizen 14-1-1804 Joannes Neijen, ged. (rooms katholiek) Venray 27-1-1760, klompenmaker, dagloner, overl. Broekhuizen 14-4-1821, zn. van Marija Neijen.
 5. Aldegunda Boots, ged.(rooms katholiek) Broekhuizervorst 4-12-1762, begr. Broekhuizervorst 22-8-1792, tr.kerk (rooms katholiek) Broekhuizervorst 17-1-1791 Joannes Cleuvers.

IIIb. Joannes Boots, (zn. van IIb), ged. (rooms katholiek) Maasbree 18-12-1723, overl. Grubbenvorst 17-11-1802, tr.kerk(rooms katholiek) Lottum 4-8-1749 Hendrina Cleusen, ged. (rooms katholiek) Broekhuizen 3-2-1720, begr. Lottum 18-2-1800, dr. van Petrus Cleusen en Anna Margaretha Lenskens.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus Bots (Boots), ged.(rooms katholiek) Lottum 15-10-1749, volgt IVb.
 2. Henricus Boots, ged.(rooms katholiek) Lottum 9-4-1751.
 3. Joannes Bots (Boots), ged.(rooms katholiek) Lottum 19-12-1752, volgt IVc.
 4. Maria Catharina Boots, ged.(rooms katholiek) Lottum 10-10-1754.
 5. Petrus Bots (Boots), ged.(rooms katholiek) Lottum 2-10-1759, volgt IVd.
Een hard bewijs dat de veronderstelde afstamming van Joannes Boots correct is is er niet.

GENERATIE IV

terug

IVa. Arnoldus Bots (Boots), (zn. van IIIa), ged. (rooms katholiek) Swolgen 3-1-1754, akkerman, overl. Broekhuizen 23-1-1820, tr.kerk(rooms katholiek) (1) Blitterswijk 26-7-1789 Leonora Lucassen, ged. (rooms katholiek) Blitterswijk 29-7-1745, overl. Meerlo 11-2-1812, dr. van Petrus Lucassen en Gertrudis Kaeters.

Arnoldus Bots (Boots), tr.(burg.stand) (2) Meerlo 15-1-1815 Antoinette Gossens, ged. (rooms katholiek) Broekhuizervorst 15-5-1788, overl. Broekhuizen 27-2-18
IVa66, dr. van Henricus Gossens en Joanna Sijbers.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Leonora Bots, geb. Broekhuizen 16-8-1817, volgt Va.
 2. Hendrijna Boots, geb. Broekhuizen 8-4-1819.

IVb. Wilhelmus Bots (Boots) (zn. van IIIb), ged.(rooms katholiek) Lottum 15-10-1749, akkerman, overl. Meerlo 12-5-1819, tr.kerk(rooms katholiek) Wanssum 11-4-1780 Agnes Henckens, ged.(rooms katholiek) Wanssum 14-11-1748, overl. Meerlo 26-1-1826, dr. van Arnoldus Henckens en Hendrina Deckers.
Uit dit huwelijk:
 1. Henricus Bots (Boots), ged.(rooms katholiek) Wanssum 11-2-1781, volgt Vb.
 2. Wilhelmina Boots, ged.(rooms katholiek) Wanssum 1-2-1783.
 3. Petrus Bots (Boots), ged.(rooms katholiek) Wanssum 25-6-1785, volgt Vc.
 4. Hendrina Bots (Boots), ged.(rooms katholiek) Wanssum 20-9-1789, volgt Vd.

IVc. Joannes Bots (Boots) (zn. van IIIb), ged.(rooms katholiek) Lottum 19-12-1752, cultivateur, overl. Grubbenvorst 7-9-1809,tr.kerk(rooms katholiek) Lottum 26-6-1781 Hendrina Peters, overl. Grubbenvorst 4-4-1816, dr. van Michiel Peters en Dorothea In 't Zand.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus Bots (Boots), ged.(rooms katholiek) Lottum 5-6-1782, volgt Ve.
 2. Dorothea Bots (Boots), ged.(rooms katholiek) Lottum 19-5-1784, volgt Vf.
 3. Michael Bots (Boots), ged.(rooms katholiek) Lottum 20-9-1787, volgt Vg.
 4. Maria Jacoba Boots, ged.(rooms katholiek) Lottum 8-12-1790, overl. Meerlo 9-7-1822.
 5. Joanna Maria Boots, ged.(rooms katholiek) Lottum 18-1-1794.
 6. Jacobus Bots (Boots), ged.(rooms katholiek) Lottum 14-2-1798, volgt Vh.

IVd. Petrus Bots (Boots) (zn. van IIIb), ged.(rooms katholiek) Lottum 2-10-1759, landbouwer, dagloonder, overl. Grubbenvorst 5-9-1829, tr.(1) Wilhelmina van de Laak, ged.(rooms katholiek) Lottum 14-10-1774, landbouwster, overl. Grubbenvorst 7-6-1809, dr. van Petrus van de Laak en Sijbilla Linders.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrica Bots (Boots), geb. Lottum 28-8-1800, volgt Vi.
 2. Jeanne Bots (Bootz), geb. Grubbenvorst 18-1-1805, volgt Vj.
 3. Jean Michele Baets (Botz), geb. Grubbenvorst 6-1807, overl. Grubbenvorst 1-11-1807.

Petrus Bots (Boots), tr.(burg.stand)(2) Grubbenvorst 7-8-1809 Mechtildis Wilmsen, ged.(rooms katholiek) Maasbree 23-11-1776, dagloonerse, overl. Grubbenvorst 18-2-1836, dr. van Wilhelmus Wilmsen en Joanna Heldens.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmine Bots, geb. Grubbenvorst 10-5-1810, dienstmeid, overl. Grubbenvorst 11-8-1842.
 2. Jeanne Christine Bots, geb. Grubbenvorst 25-1-1813, overl. Grubbenvorst 28-2-1813.
 3. Guilliaume Bots (Boots), geb. Grubbenvorst 8-7-1814, dagloner, overl. Grubbenvorst 16-8-1847.
 4. Jeanne Christine Bots (Bootz), geb. Grubbenvorst 6-1-1817, volgt Vk.

GENERATIE V

terug

Va. Johanna Leonora Bots, (dr. van IVa), geb. Broekhuizen 15-8-1817, overl. De Pere, Brown County, Wisconsin (USA) 14-7-1897, tr. (burg.stand) Broekhuizen 15-5-1849 Leendert van Gemert, geb. Mill en St. Hubert 2-4-1823, overl. De Pere, Brown County, Wisconsin (USA) 25-9-1881, zn. van Johannes van Gemert en Barbara van Dijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Arnoldina van Gemert, geb. Broekhuizen 21-2-1851, overl. Broekhuizen 8-12-1851.
 2. Arnoldus van Gemert, geb. Broekhuizen 4-3-1852, metselaar, tr. (burg.stand) Broekhuizen 10-9-1877 Anna Catharina Kellermans, geb. Straelen (Duitsland) 30-12-1855, dienstmeid, dr. van Johann Hermann Kellermans en Margaretha Welter.
 3. Johannes Hubertus van Gemert, geb. Broekhuizen 23-12-1853, overl. Broekhuizen 12-2-1856.
 4. doodgeboren dochter, Broekhuizen 31-8-1858.

Vb. Henricus Bots (Boots), (zn. van IVb), ged.(rooms katholiek) Wanssum 11-2-1781, landbouwer, overl. Meerlo 18-6-1850, tr.(burg.stand) Bergen(L) 8.5.1802 Maria Aarts, geb./ged. (rooms katholiek) Bergen (L) 17/18-11-1779 overl. Wanssum 26-4-1867, dr. van Joannes Aerts en Catharina Teuwesen.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrina Bots (Boots), geb. Wanssum 10-8-1802, volgt VIa.
 2. Elisabeth Bots, geb. Wanssum 8-1-1804, overl. Wanssum 8-1-1804.
 3. Arnoldina Bots (Boots), geb. Meerlo 19-7-1805, volgt VIb.
 4. Jean Bots (Boots), geb. Meerlo 10-2-1807, overl. Wanssum 24-11-1864.
 5. Guilliomette Bots, geb. Meerlo 21-2-1809, volgt VIc.
 6. Mathilde Bots (Boots), geb. Meerlo 3-4-1811, volgt VId.
 7. Petronille Boots, geb. Meerlo 20-2-1813, overl. Meerlo 16-10-1814.
 8. Petronella Bots (Boots), geb. Meerlo 26-1-1815, volgt VIe
 9. Marie Elise Bots (Boots, geb. Meerlo 17-12-1816, volgt VIf.
 10. Wilm Bots, geb. Meerlo 15-6-1819, overl. Meerlo 19-2-1851.
 11. doodgeboren kind, geb. Meerlo 28-3-1822.
 12. Peeter Bots (Boots), geb. Meerlo 23-9-1825, overl. Meerlo 26-8-1850.

Vc. Petrus Bots (Boots) (zn. van IVb), ged.(rooms katholiek) Wanssum 25-6-1785, akkerman, overl. Wanssum 7-6-1848, tr.(burg.stand) Wanssum 20-4-1815  Maria Hendriks, geb./ged. Lottum 13-9-1788, overl. Wanssum 28-12-1851, dr. van Hendrik Hendriks en Pieternel Deenen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Petronella Bots, geb. Wanssum 10-12-1818, volgt VIg.
 2. Wilhelmus Bots, geb. Wanssum 30-3-1821, volgt VIh.
 3. Henricus Bots, geb. Wanssum 20-5-1824, overl. Wanssum 20-5-1824.
 4. Hendrina Bots (Boots), geb. Wanssum 27-10-1825, volgt VIi.
 5. Maria Agnes Bots, geb. Wanssum 9-3-1829, overl. Wanssum 30-12-1856.
 6. Anna Catharina Bots, geb. Wanssum 16-12-1830, overl. Venraij 18-7-1864, tr.(burg.stand) Wanssum 24-6-1861 Hendrik Kersten, geb. Bergen (L) 25-10-1835, voerman, overl. Venray 9-11-1878, zn. van Peter Kersten en Sibilla Derkx.

Vd. Hendrina Bots (Boots) (dr. van IVb), ged.(rooms katholiek) Wanssum 20-9-1789, overl. Meerlo 11-1-1863, tr.(burg.stand) Meerlo 16-5-1810 Gerardus Spijcken, geb. Meerlo 8-5-1777, landbouwer, overl. Meerlo 1-4-1832, zn. van Joannes Spijcken en Catharina Coenders.
Uit dit huwelijk:
 1. Jean Spijcken, geb. Meerlo 18-3-, overl. Meerlo 12-5-1820
 2. Arnaud Spijcken, geb. Meerlo 1-2-1813, overl Meerlo 19-11-1829.
 3. Henri Spijcken, geb. Meerlo 17-6-1814, akkerman, overl. Meerlo 16-4-1870, tr.(burg.stand) Meerlo 27-4-1850 Anna Maria van Dijck, geb. Vewnray 2-6-1816, dienstmeid, overl. Broekhuizen 15-4-1889, dr. van Gerardus van Dijck en Gertrudis Arts.
 4. Maria Katharina Spijcken. geb. Meerlo 3-11-1815, dienstmeid, overl. Meerlo 25-7-1847, tr.(burg.stand) Broekhuizen 11-5-1841 Jean Antoine Thoonen, geb. Broekhuizen 9-10-1811, klompenmaker, overl. Meerlo 31-8-1843, zn. van Jean Antoine Thoonen en Anna Catherine Dams.
 5. Maria Gertrudis Spijcken, geb. Meerlo 17-8-1818, dienstmeid, overl. Meerlo 1-10-1878, tr.(burg.stand) Meerlo 6-10-1842 Jean Hendrix, geb. Meerlo 14-10-1812, boswachter, akkerman, overl. Meerlo 13-3-1868, zn. van Pierre hendrix en Gertrude Smits.
 6. Joanna Spijcken, geb. Meerlo 6-9-1825, overl. Meerlo 5-4-1832.

Ve. Wilhelmus Bots (Boots) (zn. van IVc), ged.(rooms katholiek) Lottum 5-6-1782, landbouwer, overl. Meerlo 17-5-1824, tr.(burg.stand) Grubbenvorst 19-1-1818 Joanna Maria van de Laak, ged.(rooms katholiek) Lottum 12-9-1788, overl. Meerlo 10-2-1858, dr. van Petrus van de Laak en Sijbilla Linders.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Johannes Bots (Bootz), geb. Grubbenvorst 9-4-1821, landbouwer, overl. Meerlo 18.11.1900.
Wilhelmus Bots en zijn vrouw Joanna Maria van de Laak hebben gewoond op de pachtboerderij "De Schelberg",
gelegen in het gehucht de Legert in het kerkdorp Swolgen. De boerderij is in 1926 afgebroken.

Vf. Dorothea Bots (Boots) (dr. van IVc), ged.(rooms katholiek) Lottum 19-5-1784, overl. Grubbenvorst 16-2-1834, tr. Theodorus Verschaaren, ged.(rooms katholiek) Helden 19-10-1779, klompenmaker, overl. Grubbenvorst 15-3-1814, zn. van Petrus Verschaaren en Petronella Janssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Verschaaren, geb. Grubbenvorst 1-9-1807, overl. Grubbenvorst 13-7-1869, tr.(burg.stand) Grubbenvorst 21-4-1836 Johannes Gooren, geb. Broekhuizen 17-1-1805, dienstknecht, klompenmaker, overl. Grubbenvorst 28-5-1876, zn. van Mathijs Gooren en Joanna Poels.
 2. Joseph Michiel Verschaaren, geb. Grubbenvorst 4-1-1810, klompenmaker, overl. Broekhuizen 31-1-1870, tr.(burg.stand) Broekhuizen 4-11-1837 Jeanne Hanssen, geb. Broekhuizen 2-3-1810, naaister, dr. van Pierre Gerard Hanssen en Marie Agnes Linders.

Vg. Michael Bots (Boots) (zn. van IVc), ged.(rooms katholiek) Lottum 20-9-1787, akkerman, overl. Broekhuizen 26-9-1868, tr.(burg.stand) Broekhuizen 8-6-1819 Maria Elisabeth van Bracht, ged.(rooms katholiek) Broekhuizervorst 6-6-1793, overl. Broekhuizen 1-6-1874, dr. van Gerard van Bracht en Joanna Maria Hansen.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Bots, geb. Broekhuizen 2-3-1820, volgt VIj.
 2. Mari Guertruides Bots, geb. Broekhuizen 20-11-1821, arbeidster, overl. Meerlo 10-1-1885, tr.(burg.stand) Broekhuizen 11-4-1874 Gerard Linders, geb. Sevenum 29-10-1824, akkerknecht, overl. Meerlo 13-12-1900, zn. van Willem Linders en Maria Ververgaert.
 3. Hendrina Bots, geb. Broekhuizen 20-8-1823, volgt VIk.
 4. Willem Bots, geb. Broekhuizen 10-9-1825, landbouwer, overl. Arcen 30-12-1878, tr.(burg.stand) Arcen 30-5-1874 Henrica van de Pas, geb. Broekhuizen 29-4-1830, landbouwster, overl. Arcen 10-2-1893, dr. van Anton van de Pas en Petronella Wilders.
 5. Leonora Bots, geb. Broekhuizen 15-7-1829, volgt VIl.
 6. Petronella Bots, geb. Broekhuizen 27-10-1833, volgt VIm.
 7. Theodora Bots, geb. Broekhuizen 29-3-1837, overl. Broekhuizen 10-1-1839.

Vh. Jacobus Bots (Boots) (zn. van IVc), ged.(rooms katholiek) Lottum 14-2-1798, akkersknecht, overl. Venraij 24-12-1871, tr.(burg.stand)(1) Meerlo 22-4-1823 Maria Aldegonda Coenders, geb. Swolgen 3-2-1799, overl. Meerlo 3-7-1824, dr. van Peter Coenders en Maria Claassen.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Johannes Hubertus Bots, geb. Meerlo 18-6-1824, volgt VIn.

Jacobus Bots, tr.(burg.stand)(2) Broekhuizen 8-5-1827 Maria Gertrudis van Bracht, ged.(rooms katholiek) Broekhuizervorst 16-3-1798, overl. Venray 10-9-1871, dr. van Gerardus van Bracht en Wilhelmina Linders.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Wilhelmina Bots, geb. Meerlo 12-7-1828, overl. Meerlo 15-4-1836.
 2. Gerardus Hubertus Bots, geb. Meerlo 7-11-1830, volgt VIo.
 3. Henrica Huberdina Bots, geb. Meerlo 28-3-1833, volgt VIp.
 4. Wilhelmus Bots, geb. Meerlo 27-8-1835, overl. Horst 3-12-1904.
 5. Peeter Antoon Bots, geb. Meerlo 19-2-1838, overl. Venraij 3-2-1851.
 6. Maria Petronella Huberta Bots, geb. Meerlo 30-5-1840, volgt VIq.
 7. Johannes Hubertus Bots, geb. Meerlo 10-3-1843, overl. Venraij 1-4-1851.

Vi. Hendrica Bots (Boots) (dr. van IVd), geb./ged. (rooms katholiek)Lottum 28-8-1800, dienstmeid, overl. Meerlo 24-7-1834, tr.(burg.stand) Meerlo 20-11-1833 Henricus Pingen, ged.(rooms katholiek) Meerlo 18-7-1785, landbouwer, overl. Meerlo 7-3-1863, zn. van Johannes Pingen en Petronella Thomassen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Wilhelmina Pingen, geb. Meerlo 22-7-1834, overl. Meerlo 6-8-1834.

Vj. Jeanne Bots (Bootz) (dr. van IVd), geb. Grubbenvorst 18-1-1805, dienstmeid, overl. Meerlo 5-1-1872, tr. (burg.stand) Meerlo 19-8-1832 Theodor Brouwers, geb. Meerlo 23-5-1805, dagloner, overl. Meerlo 2-11-1878, zn. van Hendrik Brouwers en Catharina Janssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Henricus Hubertus Brouwers, geb. Meerlo 8-2-1834, overl. Meerlo 18-3-1842.
 2. Peeter Johannes Brouwers, geb. Meerlo 20-4-1836, akkerknecht, overl. Meerlo 17-3-1888, tr.(burg.stand) Meerlo 1-5-1865 Henrica Seuren, geb. Meerlo 16-7-1840, naaister, overl. Well 1-8-1922, dr. van Jan Seuren en Antonetta Louiza Wijnhoven.
 3. Gisbertus Hubertus Brouwers, geb. Meerlo 5-7-1838, dienstknecht, overl. Meerlo 17-11-1926, tr.(burg.stand) 11-5-1872 Johanna Meijers, geb. Horst 11-10-1837, dienstmeid, overl. Meerlo 31-3-1894, dr. van Hendrik Meijers en Maria Weijs.
 4. Hendrika Brouwers, geb. Meerlo 28-7-1843, dienstmeid, winkelierster, overl. Arcen en Velden 19-11-1910, tr.(burg.stand) Arcen en Velden 5-5-1868 Hendrikus Joannes Timmermans, geb. Tegelen 26-5-1821, tabakskerver, overl. Arcen en Velden 9-10-1894, zn. van Wilhelmus Timmermans en Maria Catharina Kluitmans.
 5. Maria Catharina Brouwers, geb. Meerlo 12-8-1846.
 6. Johanna Brouwers, geb. Meerlo 26-9-1849, dienstmeid, overl. Wanssum 28-2-1934, tr.(burg.stand) Wanssum 25-4-1876 Peter Matheus Teeuwen, geb. Grubbenvorst 21-1-1845, dagloner, overl. Wanssum 22-2-1889, zn. van Antoon Teeuwen en Joanna Bos.

Vk. Jeanne Christine Bots (Bootz) (dr. van IVd), geb. Grubbenvorst 6-1-1817, overl. Venlo 25-8.1882, tr.(burg.stand) Venlo 17-4-1849 Henricus Augustinus Jornick, ged. (rooms katholiek) Veere 22-10-1796, sergeant der artillerie, overl. Venlo 1-4-1875, zn. van Petrus Augustinus Jornick en Joanna Mulders, wedn. van Clara Anna Maria de Boer.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Henricus Jornick, geb. Venlo 1-12-1850, overl. Venlo 10-8-1851.
 2. Joannes Peter Jornick, geb. Venlo 30-6-1852, overl. Venlo 14-9-1852.
 3. Maria Christina Jornick, geb. Venlo 12-10-1853, overl. Venlo 19-2-1935, tr.(burg.stand) Venlo 20-7-1875 Antonius Franciscus Hubertus van der Essen, geb. Venlo 14-1-1850, koperslager, overl. Venlo 23-1-1889, zn. van Francis van den Essen en Anna Maria Wokorka.
  Maria Christina Jornick tr.(burg.stand) Venlo 5-9-1892 Peter Lambert Janssen, geb. Venlo 20-11-1860, huisschilder, overl. Venlo 25-7-1935, zn. van Peter Janssen en Ida Stoot.
 4. Peter Hubert Jornick, geb. Venlo 5-12-1855, schoenmaker, overl. Venlo 1-2-1911, tr.(burg.stand) Tegelen 19-11-1878 Johanna Catharina Hermkens, geb. Tegelen 23-11-1858, overl. Venray 2-6-1930, dr. van Hendrik Hermkens en Petronella Janssen.

GENERATIE VI

terug

VIa. Hendrina Boots (dr. van Vb), geb. Wanssum 10-8-1802, overl. Venray 22-4-1874, tr. (burg. stand) Venray 5-5-1827 Jacobus Vermeulen, ged. (rooms katholiek) Venray 13-11-1797, landbouwer, overl. Venray 19-10-1881, zn. van Pieter Vermeulen en Jakomina Thielen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jakob Vermeulen, geb. Venray 4-6-1828.
 2. Wilhelmus Vermeulen geb. Venray 16-9-1829.
 3. Gerardus Vermeulen, geb. Venray 27-9-1831, dienstknecht, overl. Arcen en Velden 3-4-1908, tr.(burg. stand) Arcen en Velden 27-4-1867 Arnoldina Bussers, geb. Grubbenvorst 16-5-1829, landbouwster, overl. Arcen en Velden 14.4.1903, dr. van Johan Reinier Bussers en Eleonora Beerden.
 4. Joannes Vermeulen, geb. Venray 29-5-1834, overl. Venray 29-5-1834.
 5. Catharina Vermeulen, geb. Venray 24-5-1835, dienstmeid, overl. Venray 20-3-1906, tr.(burg. stand) Venray 20-1-1866 Gerardus Aarts, geb Deurne en Liessel 15-7-1825, dagloner, overl. Venray 13-4-1887, zn. van Lambert Aarts en Johanna Huijbers .
 6. Peter Vermeulen, geb. Venray 22-2-1837, dienstknecht, overl. Venray 15-6-1915, tr.(burg. stand) Venray 26-11-1873 Elisabeth Katelaan, geb. Cuijpers, geb. Venray 30-9-1851, dagloonster, overl. Venray 10-5-1908, dr. van Leonard Katelaan en Anna Maria Cuijpers.
 7. Peter Antoon Vermeulen, geb. Venray 15-2-1839, dienstknecht, overl. Venray 16-2-1867.
 8. Peter Johannes Vermeulen, geb. Venray 30-10-1841, soldaat, overl. Utrecht 14-8-1861.
 9. Maria Agnes Vermeulen, geb. Venray 16-6-1844, overl. Venray 8-9-1865.

VIb. Arnoldina Boots (dr. van Vb), geb. Meerlo 19-7-1805, overl. Venray 18-5-1880, tr. (burg. stand) Meerlo 24-4-1833 Antoine Thielen, geb. Venray 12-11-1802, akkerman, overl. Venray 26-5-1874, zn. van Gerard Thielen en Maria van Rijswijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Thielen, geb. Meerlo 10-6-1834, overl. Meerlo 31-8-1900, tr.(burg. stand)(1) Meerlo 18-4-1864 Jacobus van Aerts, geb. Meerlo 10-1-1835, timmerman, overl. Meerlo 23-8-1872, zn. van Hermanus Arnoldus van Aerts en Maria Fleuren.
  Anna Maria Thielen tr.(burg. stand)(2) Meerlo 20-9-1873 Johannes Hubertus Raedts, geb. Meerlo 4-4-1841, kuiper, overl. Meerlo 8-8-1908, zn. van Henricus Raedts en Anna Geertrudis de Rijck.
 2. Maria Agnes Thielen, geb. Venray 23-7-1836, dienstmeid, overl. Beugen en Rijkevoort 8-9-1905, tr. (burg. stand) Bergen 15-5-1865 Peter Melchior Sebastianus Bonants, geb. Maashees 8-3-1830, akkerman, overl. Beugen en Rijkevoort, zn. van Martin Bonants en Maria Josephina Wilhelmina Henrica Laden.
 3. Joannes Theodorus Hubertus Thielen, geb. Venray 15-8-1838, overl. Venray 17-11-1839.
 4. Peter Johannes Thielen, geb. Venray 10-2-1840, landbouwer en tapper, overl. Venray 27-4-1903, tr.(burg. stand) Venray 17-5-1881 Maria Catharina Meerts, geb. Horn 15-1-1852, overl. Broekhuizen 20-10-1930, dr. van Willem Meerts en Theresia Joosten.
 5. Martinus Thielen, geb. Venray 14-9-1842, overl. Venray 7-6-1844.
 6. Theodora Huberdina Thielen, geb. Venray 24-4-1844, landbouwster, overl. Venray 4-12-1924, tr.(burg. stand) Venray 14-4-1871 Petrus Andreas Peeters, geb. Venray 30-11-1836, landbouwer, overl. Venray 2-11-1891, zn. van Antoon Peeters en Maria Elisabeth Schouten.
 7. Martinus Hubertus Thielen, geb. Venray 18-1-1846, landbouwer, overl. Venray 10-4-1905, tr.(burg. stand) Venray 27-4-1877 Anna Maria Loonen, geb. Venray 3-3-1851, overl. Venray 17-11-1891, dr. van Peter Loonen en Maria Sibilla Litjens.
 8. Wilhelmina Huberdina Thielen, geb. Venray 3-8-1848, overl. Venray 12-2-1898, tr.(burg. stand) Meerlo 16-5-1878 Pieter Matthijs Sanders, geb. Horst 12-12-1842, landbouwer, overl. Venray 28-12-1899, zn. van Jan Frans Sanders en Anna Mechtilda Derks.

VIc. Guilliomette Bots (dr. van Vb), geb. Meerlo 21-2-1809, overl. Venray 12-10-1877, tr. (burg.stand) Venray 5.9.1839 Theodorus Creemers, geb. Venray 22-5-1809, dagloner, overl. Venray 21-3-1875, zn. van Jacobus Creemers en Johanna van de Mortel.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Huberta Creemers, geb. Venray 25-9-1839, dienstmeid, overl. Venray 2-4-1922, tr.(burg. stand) Meerlo 18-4-1868 Michiel Vermeulen, geb. Meerlo 29-12-1841, dienstknecht, overl. Venray 6-4-1907, zn. van Jan Vermeulen en Mechtildis Stoffels.
 2. Wilhelmus Creemers, geb. Venray 2-3-1841, dienstknecht, overl. Venray, tr.(burg. stand) Venray 27-4-1867 Anna Maria van den Heuvel, geb. Venray 2-3-1842, dienstmeid, overl. Venray 29-10-1916, dr. van Jacobus van den Heuvel en Hendrina Theunissen.
 3. Anna Maria Creemers, geb. Venray 13-5-1843, dienstmeid, overl. Maashees en Overloon 28-3-1909, tr.(burg. stand) Maashees en Overloon 18-1-1878 Antoon Stevens, geb. Maashees en Overloon 15-7-1852, dagloner, overl. Maashees en Overloon 24-12-1902, zn. van Johannes Stevens en Johanna Cornelissen.
 4. Anna Catharina Creemers, geb. Venray 12-9-1845, overl. Venray 22-8-1854.
 5. Jacoba Huberdina Creemers, geb. Venray 26-12-1847, dagloonster, overl. Maashees en Overloon 5-6-1920, tr.(burg. stand) Maashees en Overloon 24-8-1878 Cristijaan Peters, geb. Maashees en Overloon 30-10-1852, dagloner, overl. Maashees en Overloon 20-2-1905, zn. van Peter Peters en Petronella Hezen.
 6. Hendrikus Creemers, geb. Venray 20-1-1851, overl. Venray 19-3-1852.

VId. Mathilde Bots (dr. van Vb), geb. Meerlo 3-4-1811, dienstmeid, overl. Bergen(Lb) 8-12-1882, tr.(burg. stand) Bergen (Lb) 27-4-1844 Willem Rutten, geb. Bergen (L) 10-8-1818, akkerman, overl. Bergen(Lb)4-7-1896, zn. van Petrus Rutten en Elisabeth van Well.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Rutten, geb. Bergen(Lb) 12-6-1845, dienstmeid, overl. Bergen(Lb) 19-4-1921, tr.(burg. stand) Bergen(Lb) 23-4-1869 Godefridus Koppes, geb. Bergen 18-7-1838, landbouwer, overl. Bergen(Lb) 2-7-1891, zn. van Francis Koppes en Johanna Monica Dungelhof.
 2. Maria Agnes Rutten, geb. Bergen (Lb) 17-1-1849, overl. Bergen(Lb) 18-4-1907, tr.(burg. stand) Bergen(Lb) 5-5-1870 Peter Johannes Swemers, geb. Bergen(Lb) 10-1-1840, akkerman, overl. Bergen(Lb) 30-6-1910, zn. van Henricus Swemers en Willemina Beckers.
 3. Leonardus Rutten, geb. Bergen (Lb) 30-1-1852, dienstknecht, overl. Bergen(Lb) 19-6-1897, tr.(burg. stand) Bergen(Lb) 16-5-1884 Petronella Beckers, geb. Bergen(Lb) 2-3-1855, overl. Bergen(Lb) 23-2-1931, dr. van Christiaan Beckers en Anna maria Diebels.
 4. Joanna Elisabeth Rutten, geb. Bergen(Lb) geb. 5-6-1855, dienstmeid, overl. Bergen (Lb) 11-4-1912, tr.(burg. stand) Bergen(Lb) 28-4-1876 Gerardus Smits, geb. Bergen (Lb) 23-9-1848, akkerman, overl. Bergen(Lb) 28-9-1923, zn. Johannes Smits en Catharina Schreurs.

VIe. Petronella Boots (dr. van Vb), geb. Meerlo 26-1-1815, overl. Wanssum 26-10-1867.
 1. Hendrika Rijnders, geb. Boots, geb. Meerlo 9-2-1858, overl. Venray 22-9-1925, tr.(burg. stand(1) Venray 28-4-1882 Leonardus Claassens, geb. Venray 12-6-1846, landbouwer, overl. Venray 16-6-1894, zn. van Jan Claassens en Johanna Hendriks.
  Hendrika Rijnders tr.(burg. stand)(2) Venray 19-4-1895 Peter Jacobus Gerits, geb. Venray 18-1-1867, dienstknecht, overl. Venray 11-12-1938, zn. van Jan Gerits en Anna Getrudis Ruijters.
  Hendrika wortd gewettigd en erkend bij het huwelijk vab Petronella Boots met Antonius Rijnders.
Petronella Boots tr.(burg. stand) Meerlo 26-10-1858 Antonius Rijnders, geb. Bakel 28-11-1827, dienstknecht, overl. Meerlo, 11-5-1913, zn. van Reinier Rijnders en Petronella van Asten. 

VIf. Marie Elise Bots (dr. van Vb), geb. Meerlo 17-12-1816, overl. Meerlo 15-1-1889, tr.(1)(burg. stand) Meerlo 5-5-1851 Antoin van de Ven, geb. Meerlo 18-2-1810, akkerknecht, overl. Meerlo 12-6-1864, zn. van Johannes van de Ven en Petronella Emons.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella van de Ven, geb. Meerlo 31-1-1852, overl. Meerlo 12-3-1931, tr.(burg. stand) Meerlo 3-10-1873 Martin Driessen, geb. Horst 5-10-1846, akkerknecht, overl. Meerlo 3-1-1919, zn. van Pieter Jan Driessen en Theodora Cremers.
 2. Hendrina van de Ven, geb. Meerlo 11-9-1854, overl. Meerlo 21-5-1895, tr.(burg. stand) Meerlo 1-5-1886 Jacobus Hanraets, geb. Wanssum 1-5-1853, landbouwer, overl. Meerlo 12-7-1911, zn. van Paul Jan Hanraets en Jacoba Smits.
 3. Johannes van de Ven, geb. Meerlo 19-7-1858, landbouwer, overl. Maashees en Overloon 19-10-1937, tr.(burg. stand) Bergen(Lb) 5-10-1891 Wilhelmina Petronella Verhoeven, geb. Bergen(Lb) 4-8-1862, overl. Maashees en Overloon 7-8-1940, dr. van Lambertus Verhoeven en Maria Hendriks.
Maria Elisabeth Bots tr.(2)(burg. stand) Meerlo 1-5-1865 Leonard Jeuken, geb. Horst 21-8-1823, akkerknecht, overl. Meerlo 8-2-1869, zn. van Jan Jeuken en Geertruij Haegens.

VIg. Maria Petronella Bots (zn. van Vc), geb. Wanssum 10-12-1818, overl. Maasbree 1-8-1907, tr.(burg.stand) Maasbree 7-4-1858 Josephus Baatsen, geb. Maasbree 22-4-1824, dagloner, overl. Maasbree 11-3-1898, zn. van Jacob Baatsen en Gertrudis Propen.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Baatsen, geb. Maasbree 29-1-1859, overl. Maasbree 19-10-1913.
 2. doodgeboren zoon, geb. Maasbree 13-8-1860.

VIh. Wilhelmus Bots (zn. van IIIbVc), geb. Wanssum 30-3-1821, akkerknecht, overl. Meerlo 28-5-1899, tr.(burg.stand) Meerlo 19-4-1852 Sibilla Claassens, geb. Meerlo 22-6-1820, overl. Meerlo 6-3-1902, dr. van Arnoldus Claassens en Johanna Hermans.
Uit dit huwelijk:
 1. Peeter Hubertus Bots, geb. Meerlo 21-12-1854, overl. Meerlo 24-1-1858.
 2. Arnoldus Hubertus Bots, geb. Meerlo 14-3-1856, overl. Gouda 2-8-1879.
 3. Peter Hubertus Bots, geb. Meerlo 6-1-1859, overl. Meerlo 9-8-1865.
 4. Johanna Maria Bots, geb. Meerlo 3-8-1861, volgt VIIa.
 5. Johannes Hubertus Bots, geb. Meerlo 3-9-1865, overl. Meerlo 23-2-1866.
Foto van het huis waar Wilhelmus Bots met zijn gezin in Swolgen (gemeente Meerlo) gewoond heeft. In dit huis heeft vervolgens ook zijn dochter Johanna Maria Bots (VIIa) met haar gezin gewoond. In 1920, na het overlijden van Johanna Maria Bots, is het huis verkocht.Tussen 1920 en 1940 heeft het huis een verbouwing ondergaan, waarbij het dak is voorzien van een zogenaamde Engelse kap.

VIi. Hendrina Bots (dr. van Vc), geb. Wanssum 27-10-1825, dienstmeid, overl. Wanssum 29-9-1860, tr.(burg.stand) Wanssum 26-4-1851 Wilhelmus Hendrix, geb. Meerlo 28-2-1826, dienstknecht, overl. Wanssum 8-6-1904, zn. van Peter Hendrix en Joanna Keijsers.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Petronella Hendrix, geb. Wanssum 10-8-1851, dienstmeid, dagloonster, overl. Bergen (Lb) 10-12-1876, tr. (burg. stand) Bergen(Lb) 13-7-1875 Antoon Aben, geb. Bergen(Lb) 1-7-1847, knecht, Bergen(Lb) 11-12-1930, zn. van Henricus Aben en Johanna Margaretha Nijssen.
 2. Johanna Maria Hendrix, geb. Wanssum 26-10-1853, dienstmeid, overl. Bergen(Lb) 4-3-1906 Antoon Aben, geb. Bergen(Lb) 1-7-1847, knecht, overl. Bergen(Lb) 11-12-1930, zn. van Henricus Aben en Johanna Margaretha Nijssen.
 3. Peeter Hendrix, geb. Wanssum 12-12-1855.
 4. Anna Catharina Hendrix, geb. Wanssum 11-9-1857, overl. Wanssum 14-5-1858.

VIj. Joannes Bots (zn. van Vg), geb. Broekhuizen 2-3-1820, metselaar, overl. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 17-11-1898, tr.(burg.stand) Vierquartieren (Duitsland) 12-5-1851 Maria Margarethe Wetzels, geb. Rayen, Rheurdt (Duitsland) 28-11-1872, overl. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 17-10-1910, dr. van Mathias Wetzels en Anna Everkens.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Bots, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 11-10-1852, overl. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 10-11-1852.
 2. Gerhard Bots, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 21-11-1853, volgt VIIb.
 3. Mathias Bots, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 30-5-1855, metselaar, tr. (burg.stand) Vierquartieren (DuitslandL 7-11-1904 Gertrud Dalschen, geb. Saalbach, Vierquartieren (Duitsland 19-12-1861, overl. Rheinberg (Duitsland) 2-11-1938, dr. van Anton Dalschen en Maria Catharina Gompers.
 4. Wilhelm Bots, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 13-5-1857, overl. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 27-5-1857.
 5. Anna Bots, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 15-8-1859, overl. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 7-10-1861.
 6. Johann Bots, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 22-7-1862, overl. Kamp-Lintfort (Duitsland) 21-1-1945.
 7. Anna Maria Bots geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 5-12-1864, overl. Kamp-Lintfort 3-1-1952, tr.(burg.stand) Vierquartieren 7-5-1894 Peter Johann Kuhnen, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 19-10-1858, schoenmaker, overl. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 22-11-1916, zn. van Johann Heinrich Kuhnen en Gertrud Christine Schramm.
 8. Wilhelm Bots, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 7-4-1867, volgt VIIc.

VIk. Hendrina Bots (dr. van Vg), geb. Broekhuizen 20-8-1823, arbeidster, overl. Arcen en Velden 8-2-1896, tr.(burg.stand) Arcen en Velden 17-1-1860 Jacobus Nabben geb. Arcen en Velden 13-10-1819, arbeider, overl. Arcen en Velden 11-6-1896, zn. van Petrus Nabben en Joanna Heidlijens.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Nabben, geb. Arcen en Velden 13-8-1861, overl. Arcen en Velden 10-1-1942.
 2. Joanna Maria Nabben geb. Arcen en Velden 28-1-1864, overl. Arcen en Velden 27-9-1950.
 3. Michiel Hubertus Nabben, geb. Arcen en Velden 7-9-1867.

VIl. Leonora Bots (dr. van Vg), geb. Broekhuizen 15-7-1829, overl. Grubbenvorst 15-12-1891, dienstmeid, tr.(burg.stand) Grubbenvorst 27-4-1858 Gerardus Kawater, geb. Grubbenvorst 13-10-1827, pannenbakker, overl. Grubbenvorst 18-11-1903, zn. van Hendrik Kawater en Christina Gooren .
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina Kawater geb. Grubbenvorst 12-4-1859, overl. Grubbenvorst 6-2-1924, tr.(burg.stand) Grubbenvorst 25-11-1895 Willem Hubert Peeten, geb. Sevenum 1-7-1867, metselaar, overl. Heerdt 1-12-1905, zn. van Pieter Peeten en Joanna Litjens.
 2. Joannes Henricus Kawater geb. Grubbenvorst 5-1-1863, schoenmaker, tr.(burg.stand) Arcen en Velden Petronella Geelen, geb. Arcen en Velden 7-1-1870, overl. Arcen en Velden 6-6-1928, dr. van Jacobus Geelen en Gertridis Heijnen.
 3. Peter Mathijs Kawater, geb. Grubbenvorst 25-08-1864, overl. Oeffelt 28-4-1929.
 4. Michiel Wilhelmus Kawater, geb. Grubbenvorst 6-6-1867, overl. Grubbenvorst 21-7-1867.

VIm. Petronella Bots (dr. van Vg), geb. Broekhuizen 27-10-1833, overl. Broekhuizen 2-10-1912.
Kinderen:
 1. Johannes Gerardus Jeucken, geb.Bots, geb. Broekhuizen 15-3-1859, metselaar,overl. Broekhuizen 18-5-1933, tr.(burg.stand) Broekhuizen 2-2-1889 Hendrika Johanna Boom, geb. Broekhuizen 6-9-1863, overl. Broekhuizen 9-4-1932, dr. van Gerard Boom en Christina Huberta Freulich.
  Erkend en gewettigd door Martinus Jeucken bij het huwelijk van Petronella Bots en Martinus Jeucken.
Petronella Bots tr.(burg.stand) Broekhuizen 5-5-1863 Martinus Jeucken geb. Broekhuizen 8-1-1814, schoenmaker, overl. Broekhuizen 8-11-1882, zn. van Jan Jeucken en Maria van Luijck.

VIn. Peter Johannes Hubertus Bots (zn. van Vh), geb. Meerlo 18-6-1824, landbouwer, overl. Meerlo 23-12-1882, tr.(burg.stand) Venraij 11-4-1849 Wilhelmina Kemmelings, geb. Venraij 17-12-1815, landbouwer, overl. Meerlo 15-2-1892, dr. van Cornelis Kemmelings en Margaritta Hoogen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Hubertus Bots, geb. Meerlo 3-5-1851, overl. Meerlo 28-12-1923.


  Uit de Venlosche Courant van begin 1924.
  Swolgen
  Zonderling. - Dezer dagen overleed alhier een oude zonderlinge man, genaamd J. Bots. Hij leefde jarenlang alleen, in een klein gebouwtje (een z.g. bakhuis) en was bijna helemaal menschenschuw. Bij zijn dood vond men aan baar geld (goud en zilver) een som van ongeveer F. 1000. Hij legateerde o.a. aan de kerk van Swolgen F. 1000; aan de armen van Swolgen F. 1000; aan de kapel van Tienray F. 500; aan de voortplanting des Geloofs F. 500; F. 1200 voor H.H. Missen; aan zijne familie F. 2000.

VIo. Gerardus Hubertus Bots (zn. van Vh), geb. Meerlo 7-11-1830, landbouwer, overl. Venray 13-1-1889, tr.(burg.stand) Venraij 14-6-1878 Leonora Maessen, geb. Venraij 19-7-1841, overl. Venray 14-8-1916 dr. van Michiel Maessen en Petronella Bussemakers.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Hubertus Bots, geb. Venray 20-5-1880, volgt VIId.
 2. Maria Gertrudis Bots, geb. Venray 25-1-1882, overl. Venray 7-10-1883.
 3. Petronella Bots, geb. Venray 11-4-1883, overl. Venray 4-4-1884.

VIp. Henrica Huberdina Bots (dr. van Vh), geb. Meerlo 28-3-1832, overl. Venray 19-5-1877, tr.(burg.stand) Venray 13-2-1857 Leonard Kemmelings, geb. Venray 15-8-1823, landbouwer, overl. Venray 31-5-1905, zn. van Cornelius Kemmelings en Margaritha Hoogen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Margaretha Kemmelings, geb. Venray 23-1-1858, overl. Venray 15-12-1932, tr.(burg. stand) Venray 29-4-1887 Wilhelmus Smits, geb. Venray 14-4-1858, landbouwer, overl. Venray 19-1-1934, zn. van Gerardus Smits en Hendrika Rambaghs.
 2. Cornelis Kemmelings, geb. Venray 23-7-1859, overl. Venray 6-2-1862.
 3. Antoon Kemmelings, geb. Venray 18-3-1861, landbouwer, overl. Horst 8-4-1938, tr.(burg. stand) Venray 13-4-1894 Anna Elizabeth Geurts, geb. Horst 15-3-1864, overl. Horst 18-11-1944, dr. van Theodor Geurts en Alegonda Huberta Geurts.
 4. Cornelis Kemmelings, geb. Venray 27-4-1863, landbouwer, overl. Venray 7-4-1941, tr.(burg. stand) Venray 17-4-1896 Wilhelmina Friesen, geb. Venray 19-4-1865, overl. Venray 26-12-1941, dr. van Theodor Friesen en Theodora Cox.
 5. Jakobus Kemmelings, geb. Venray 4-3-1865, landbouwer, overl. Venray 3-11-1937, tr.(burg. stand) Venray 7-4-1899 Johanna Pouels, geb. Venray 17-7-1861, overl. Venray 28-11-1935, dr. van Petrus Pouels en Johanna Gertrudis van de Ven.
 6. Anna Maria Gertrudis Kemmelings, geb. Venray 15-3-1867, overl. Venray 21-3-1890.
 7. Wilhelmina Kemmelings, geb. Venray 15-3-1870, overl. Horst 2-11-1944, tr.(burg. stand) Venray 10-5-1900 Antoon Dinghs, geb. Meerlo 21-6-1869, timmerman, overl. Venray 25-2-1958, zn. van Martinus Dinghs en Anna Gertrudis Cox.
 8. Petronella Kemmelings, geb. Venray 14-4-1872, overl. Venray 12-8-1931, tr.(burg. stand) Venray 12-4-1901 Leonard Spreeuwenberg, geb. Horst 21-7-1877, landbouwer, overl. Venray 1-10-1946, zn. van Pieter Spreeuwenberg en Francina Janssen.
 9. Gerardus Hubertus Kemmelings, geb. Venray 25-10-1874, landbouwer, overl. Venray 25-11-1899.

VIq. Maria Petronella Huberta Bots (dr. van Vh), geb. Meerlo 30-5-1840, overl. Venray 20-5-1897, tr. Venray 14.2.1873 Johannes Heldens, geb. Venray 28-2-1831, landbouwer, overl. Venray 7-11-1918, zn. van Leonard Heldens en Maria Philipsen.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus Hubertus Heldens, geb. Venray 9-12-1873, landbouwer, overl. Venray 30-1-1951, tr.(burg. stand) Venray 30-4-1909 Maria Elisabeth Bos, geb. Grubbenvorst 6-6-1874, overl. Venray 26-6-1923, dr. van Jacobus Bos en Agnes van Helden.
 2. Jacobus Heldens, geb. Venray 27-11-1874, landbouwer, overl. Venray 18-2-1963, tr.(burg. stand)(1) Venray 8-6-1900 Johanna Huberta van de Water, geb. 24-7-1872, overl. Venray 28-4-1912, dr. van Peter Joannes van de Water en Anna Maria Jansen.
  Jacobus Heldens tr.(burg. stand)(2) Horst 27-9-1912 Maria Hendrika Schouten, geb. Horst 6-10-1879, dr. van Jan Schouten en Maria Catharina Huijs.
 3. Maria Gertrudis Heldens, geb. Venray 26-5-1877, overl. Venray 28-6-1964, tr.(burg. stand) Venray 9-2-1912 Johannes Jenniskens, geb. Venray 5-3-1865, landbouwer, overl. Venray 30-10-1944, zn. van Willem Jenniskens en Lambertina Weijs.
 4. Hendrikus Hubertus Heldens, geb. Venray 18-3-1880, landbouwer, overl. Venray 1-5-1968, tr.(burg. stand) Venray 29-9-1922 Anna Louisa Bos, geb. Grubbenvorst 4-6-1883, overl. Venray 31-7-1958, dr. van Jacobus Bos en Agnes van Helden.

GENERATIE VII

terug

VIIa. Johanna Maria Bots (dr. van VIh), geb. Meerlo 3-8-1861, overl. Meerlo 25-3-1920,
tr.(burg.stand) Meerlo Petrus Joannes Crijnen, geb. Arcen en Velden 18-9-1860, arbeider, overl. Horst 22-3-1939, zn. van Petrus Renerus Crijnen en Anna Catharina Heldens.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Catharina Crijnen, geb. Meerlo 7-9-1888, overl. 23-11-1968, Venlo tr.(burg. stand) Venlo 11-4-1921 Wilhelmus Hermanus Peters, geb. Venlo 9-2-1889, tuinier, zn. van Lambert Peters en Catharina Hubertina Driessen.
 2. Maria Sophia Crijnen, geb. Meerlo 20-12-1889, overl. Venlo 9-5-1958, tr.(burg. stand) Meerlo 24-11-1917 Johannes Hubertus Keunen, geb. Maasbree 27-3-1881, arbeider, zn. van Servaas Keunen en Maria Elisabeth Boots.
 3. Arnoldus Hubertus Crijnen, geb. Meerlo 2-6-1891, landbouwer, overl. Utrecht 21-8-1953, tr.(burg. stand) Meerlo 19-6-1920 Maria Catharina Janssen, geb. Walbeck (Duitsland) 5-3-1889, dr. van Nicolaus Janssen en Catharina Gertrud van den Berg .
 4. Hendrica Allegonda Crijnen, geb. Meerlo 6-10-1893, overl. Meerlo 17-2-1912.
 5. Maria Petronella Crijnen, geb. Meerlo 30-4-1895, overl. Meerlo 20-6-1970, tr.(burg. stand) Meerlo 18-4-1925 Jan van Aken, geb. Bergen(Lb) 14-11-1900, steenfabriekarbeider, zn. van Mathias van Aken en Elisabeth Theunissen.
 6. Antoon Hubertus Crijnen, geb. Meerlo 28-3-1897, loswerkman, overl. Grubbenvorst 24-8-1935.
 7. Peter Wilhelm Crijnen, geb. Meerlo 28-12-1899, overl. Meerlo 31-3-1902.
 8. Peter Johannes Crijnen, geb. Meerlo 22-10-1901.
 9. Wilhelmus Jacobus Crijnen, geb. Meerlo 15-4-1905, houtbewerker, tr.(burg. stand) Maasbree 15-5-1929 Josephina Johanna Jacoba Lemmen, geb. Maasbree 10-4-1910, dr. van Jacobus Lemmen en Theodora Johanna Bisschops
Uit de Venlosche Courant van begin 1924.
Swolgen
Vechtpartij. - Nieuwjaarsdag werd J.K. van hier bij zijne thuiskomst aangevallen door zijn reeds te bed liggende zoon. Beiden verkeerden in kennelijken staat. De vader sloeg de zoon met een stoel op het hoofd, de zoon sloeg den vader met de stukken terug en beet hem in de hand, zodat de vader bij de buren verbonden moest worden.

Tot zover het verslag uit de krant. Met J.K. is bedoeld Petrus Johannes Crijnen, en de zoon waarmee hij ruzie kreeg was Antoon Hubertus.

VIIb. Gerhard Bots (zn. van VIj), geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 21-11-1853, metselaar(1894, rentenier (1936), overl. Kamp-Lintfort (Duitsland) 7-10-1936, tr.(burg.stand) Vierquartieren (Duitsland) 7-5-1894 Anna Mechtilde Lisken, geb. Saalhoff, Vierquartieren (Duitsland) 29-9-1864, dienstmaagd (1894, overl. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 21-10-1906, dr. van Johann Theodor Lisken en Anna Gertrud Goerden.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Theodor Bots, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 9-12-1895, volgt VIIIa.
 2. Margaretha Catharina Bots, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 7-11-1898, volgt VIa''.
 3. Anna Adelgunde Bots, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 2-5-1901, volgt VIIIb.

VIIc. Wilhelm Bots (zn. van VIj), geb. Lintfort (Duitsland) 7-4-1867, schrijnwerker, landbouwer, overl. Kamp-Lintfort (Duitsland) 15-1-1940, tr.Kamp (Duitsland) 11-11-1895 Maria Catharina Lisken, geb. Kamp (Duitsland) 23-6-1866, overl. Kamp (Duitsland) 15-5-1932, dr. van Johann Heinrich Lisken en Maria Catharina Boymann.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Heinrich Bots, geb. Kamp (Duitsland) 24-10-1896, knecht (1916) musketier bij de 6e compagnie van het reserve infanterieregiment 236, overl. Poissons (Frankrijk) 1-6-1918.
 2. Johann Wilhelm Bots, geb. Kamp (Duitsland) 2-3-1898, volgt VIIIc.
 3. Peter Gerhard Bots, geb. Kamp (Duitsland) 28-3-1900, overl. Kamp-Lintfort (Duitsland) 17-3-1955, tr.(burg.stand) Kamp-Lintfort (Duitsland) 20-11-1945 Helene Dring, geb. Vierquartieren (Duitsland) 17-8-1913, dr. van Theodor Stafan Dring en Martha Styma.
 4. Joseph Mathias Bots, geb. Kamp (Duitsland) 27-2-1902, overl. Kamp-Lintfort (Duitsland) 1-9-1981.
 5. Margarete Gertrud Bots, geb. Kamp (Duitsland) 7-3-1907.

VIId. Jacobus Hubertus Bots (zn. van VIo), geb. Venray 20-5-1880, landbouwer, overl. Venray 21-4-1942,
tr.(burg.stand)(1) Venray 7-5-1909 Johanna Maria Dinghs, geb. Venray 5-7-1880, overl. Roermond 5-8-1914, dr van Martin Dinghs en Anna Gertrudis Cox.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardina Huberta Bots, geb. Venray 10-4-1910, volgt VIIIe.
 2. Martinus Hubertus Bots, geb. Venray 4-9-1911, volgt VIIIf.
 3. Wilhelmina Maria Huberta Bots, geb. Venray 15-8-1913, volgt VIIIg.

Jacobus Hubertus Bots, tr.(burg.stand)(2) Venray 12-1-1918 Anna Maria van Arsen, geb. Venray 27-3-1885, overl. Venray 9-2-1959, dr. van Paulus van Arsen en Anna Geertrui Wilmsen.
Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Martinus Bots, geb. Venray 13-7-1918, volgt VIIIh.
 2. Maria Paulina Bots, geb. Venray 4-11-1923, volgt VIIIi.

GENERATIE VIII

terug

VIIIa. Johann Theodor Bots (zn. van VIIb), geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 9-12-1895, meester schrijnwerker, overl. Kamp-Lintfort (Duitsland) 15-7-1975, tr.(burg.stand) Utfort, Moers (Duitsland) 28-8-1920 Johanna Wlenweber, geb. Meerbeck, Moers (Duitsland) 15-12-1894, overl. Kamp-Lintfort (Duitsland) 21-7-1975.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerhard Johannes Bots, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland)1-5-1928, overl. Kamp-Lintfort (Duitsland) 11-9-1994, tr. Elfriede Heinrich.

VIIIb. Margaretha Catharina Bots (dr. van VIIb), geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 7-11-1898, overl. Kamp-Lintfort (Duitsland) 25-7-1998, tr.(burg.stand) Vierquartieren (Duitsland) 8-11-1921 Wilhelm van den Boom, geb. Appeldorn, Kalkar (Duitsland) 5-9-1896, meester schrijnwerker, overl. Kamp-Lintfort (Duitsland) 23-4-1966.
Uit dit huwelijk:
 1. Theodor Gerhard van den Boom, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 9-3-1924.
 2. Anna Gertrud van den Boom, geb. Lintfort, Vierquartieren (Duitsland) 5-7-1925.

VIIIc. Anna Adelgunde Bots (dr. van VIIb), geb. Lintfort (Duitsland) 2-5-1901, overl. Eindhoven 15-6-1995, tr.(burg.stand) Roermond 12-4-1927 Joannes Wilhelmus Haanen, geb. Roermond 3-3-1893, vertegenwoordiger, overl. Eindhoven 17-8-1984, zn. van Godefridus Haanen en Anna Maria Catharina Thomas.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Godefridus Joannes Haanen, geb. Roermond 4-3-1928.
 2. Godefridus Theodorus Hubertus Haanen, geb. Roermond 12-10-1931.
 3. Charlotte Gertruda Anna Haanen, geb. Roermond 12-10-1933, overl. 30-11-2007, tr. G. Vissering.
 4. Joannes Wilhelmus Carolus Haanen, geb. Eindhoven 24-3-1936, overl. Breda 2-7-2005, tr. Jeanne Heeren.
 5. Theodorus Wilhelmus Maria Haanen, geb. Eindhoven 12-2-1939.

VIIId. Johann Wilhelm Bots (dr. van VIIc), geb. Kamp (Duitsland) 2-3-1898, overl. Kamp-Lintfort (Duitsland) 19-6-1955, tr.(burg.stand) Alpen (Duitsland) 16-8-1926 Johanna Paula Gillessen.
Uit dit huwelijk:
 1. Hans Peter Bots, geb. ca. 1928, dr. in de economie, overl. 28-12-2002. Drager van de erenring van de stad Kamp-Lintfort.

VIIIe. Gerardina Huberta Bots (dr. van VIId), geb. Venray 10-4-1910, overl. Boxmeer 28-6-1977, tr.(burg.stand) Sambeek 5-5-1941 Martinus Antonius van den Oever, geb. Sambeek 2-8-1910, landbouwer en veehouder, overl. Boxmeer 6-8-1996, zn. van Nicolaas Johannes van den Oever en Johanna Maria van den Berg.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Henrica Johanna van den Oever, geb. Oploo 4-7-1942.
 2. Johannes Petrus Martinus van den Oever, geb. Oploo 27-6-1943.
 3. Jacobus Martinus Petrus van den Oever, geb. Oploo 31-8-1945.
 4. Wilhelmina Theodora van den Oever, geb. Oploo 12-2-1947.
 5. Wilhelmina Henrica Leonarda van den Oever, geb. Oploo 20-7-1948.
 6. Petrus Wilhelmus Jacobus van den Oever, geb. Oploo 8-9-1949.

VIIIf. Martinus Hubertus Bots (zn. van VIId), geb. Venray 4-9-1911, landbouwer, fabr. arbeider, overl. Venray 26-2-1980, tr.(burg.stand) Ottersum 10-5-1957 Johanna Gerarda ten Haaf, geb. Ottersum 21-7-1922, overl. Venray 14-2-1984, dr. van Johannes Wilhelmus ten Haaf en Catharina Maria Jansen.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Maria Wilhelmina Bots, geb. Venray 14-5-1958, volgt IXa.
 2. Anna Maria Petronella Gerarda Bots, geb. Venray 15-5-1959, volgt IXb.
 3. Jacobus Gerardus Wilhelmus Bots, geb. Venray 27-1-1961 landbouwkundig ingenieur, overl. Venray 23-11-1997.

De laatste jaren van zijn leven heeft Martinus Hubertus Bots of Teng Bots, zoals hij in het dorp genoemd werd, zich intensief bezig gehouden met het schrijven van verhalen en gedichten in het dialect. Na zijn dood is door de vereniging Veldeke, een vereniging die zich toelegt op het behoud van het Limburgse dialect, een boekje uitgegeven van zijn werk. Hieronder een afschrift van het voorwoord bij dat boekje.
"Teng Bots is geboren op 4 september 1911 te Oirlo. Hij overleed daar op 26 februari 1980. Hij was landbouwer van beroep en verknocht aan de Oirlose grond. De nuchtere kijk op het leven, die een boer eigen is, combineerde hij met milde humor. Vooral in de laatste 10 jaren van zijn leven vond hij de gelegenheid om in zijn eigen Oirlose dialect te schrijven. Een bloemlezing uit zijn werk treft U aan in deze tweede publicatie van Veldeke-Venray.
Venray, november 1981"

In september 1944 moest Teng Bots met zijn moeder, zijn broer Lei en zuster Marie evacueren naar een naburig dorp. Zij vonden onderdak bij kenissen. Toen hier echter Duitse soldaten in huis kwamen, moesten de mannen zich acht dagen schuil houden op de hooizolder. Daar heeft Teng Bots onderstaand gedicht gemaakt en op een papieren boterhammenzak geschreven en aan zijn familie gegeven.
MIEN DRPKE
W p de haei 'nen brem of berke stt,
w ien de aekestruuk de merling flt,
w 't mlse gruun golft mit zaacht geruus,
d's mien geboortedrp, do's mienen tuus.

W grune wilg of es de wei umzmt,
wtusse zuutjes 't bekske strmt,
w ien 't raanke riet 't wiendje suust,
d's mien geboortedrp, d's mienen tuus

W me mit kennis, zrg en veul aerbeid,
de magere groond toch dwingt tot vruchtbaarheid,
w fris, jng laeve lt volp bruust,
d's mien geboortedrp, d's mienen tuus.

't Klaene drp, z moi dur gruun umliest,
w van d'n tore hoeg t'n hemel wiest,
wied bovven 't drpke stikt ie zien kruus,
d's mien geboortedrp, d's mienen tuus.

Oh, klaen ienvoudig plekske ien 't Limburgs lnd,
vur ltied heb ik w mien hrt verpnd.
Wat ok gebeure magt tot n d'n doed,
mien dierbaar Oeldere vergaet ik noet.

Oelders

 

VIIIg. Wilhelmina Maria Huberta Bots (dr. van VIId), geb. Venray 15-8-1913, overl. Venray 14.4.2004, tr.(burg.stand) Venray 15-4-1940 Peter Hendricus Antonius van den Oever, geb. Sambeek 1-2-1909, landbouwer en veehouder, overl. Overloon 26-8-1996, zn. van Nicolaas Johannes van den Oever en Johanna Maria van den Berg.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Petronella Jacoba van den Oever, geb. Oploo 26-3-1941.
 2. Nicolaas Johannes Henricus van den Oever, geb. Oploo 20-2-1945.
 3. Petronella Martina Gerarda van den Oever, geb. Oploo 13-4-1946.
 4. Johanna Maria Theodora van den Oever, geb. Oploo 25-5-1947.
 5. doodgeboren kind, geb. Oploo 15-6-1950.
 6. Jacobus Martinus Henricus van den Oever, geb. Oploo 3-12-1951.

 

VIIIh. Leonardus Martinus Bots (zn. van VIId), geb. Venray 13-7-1918 agrarir, overl. Venray 26-1-1999, tr.(burg.stand) Valburg 10-10-1949 Henrika Petronella Holleman, geb. Valburg 17-9-1926, overl. Venray 9-8-2000 dr. van Hermanus Gijsbertus Holleman en Bernardina Verwaaij.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Hermanus Maria Bots, geb. Venray 20-9-1951, fabrieksarbeider, agrarir, tr.(burg.stand) Bergen (NH) 23-12-1981 Hermina Josefina Catharina Sanders, geb. Bergen (NH) 15-11-1956, dr. van Karel Frederikus Sanders en Henrietta Hendrika Peters.
 2. Bernardina Bots, geb. Venray 24-12-1952, volgt IXc.

 

VIIIi. Maria Paulina Bots (dr. van VIId), geb. Venray 4-11-1923, landbouwster, overl. Venray 27-5-2018, tr.(burg.stand) Venray 17-6-1949 Jacobus Theodorus Hubertus Philipsen, geb. Venray 1-3-1919, landbouwer, overl. Venray 17-1-1998, zn. van Martinus Philipsen en Leonie Verdellen
Uit dit huwelijk:
 1. Martinus Jacobus Theodorus Philipsen, geb. Venray 21-12-1950.
 2. Jacobus Leonardus Martinus Philipsen, geb. Venray 30-1-1952.
 3. Leonardus Gerardus Maria Philipsen, geb. Venray 15-8-1953.
 4. Theodorus Leonardus Gerardus Philipsen, geb. Venray 1-6-1955.
 5. Herman Wilhelmus Philipsen, geb. Venray 23-10-1957.
 6. Maria Paulina Sophia Philipsen, geb. Venray 13-9-1959.
 7. Leonie Henrica Huberta Philipsen, geb. Venray 4-9-1961
 8. Henricus Peter Martinus Philipsen, geb. Venray 29-10-1964.

GENERATIE IX

terug

IXa. Catharina Maria Wilhelmina Bots (dr. van VIIIf), geb. Venray 14-5-1958, bibliothecaresse, tr.(burg.stand) Venray 12-7-1979 Wilhelmus Petrus Theresia van den Beuken, geb. Horst 8-12-1957, monteur, zn. van Jan Pieter Frans van den Beuken en Anna Mathea Ewalts.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Willem Maarten van den Beuken, geb. Boxmeer 3-4-1988.
 2. Pauline Johanna Anna van den Beuken, geb. Mill en St. Hubert 29-5-1990.
 3. Anne Wilhelmina Catherina van den Beuken, geb. Mill en St. Hubert 28-2-1993.

 

IXb. Anna Maria Petronella Gerarda Bots (dr. van VIb), geb. Venray 15-5-1959, jeugdwelzijnwerkster, tr.(burg.stand) Venray 28-5-1982 Gerardus Wilhelmus Antonius C. Smits, geb. Venray 1-1-1959, elektro-monteur, zn. van Antonius Gerardus Hubertus Smits en Helena Jacoba Bergs.
Uit dit huwelijk:
 1. Loes Smits, geb. Venray 25-6-1987.
 2. Mark Smits, geb. Venray 8-2-1989.
 3. Ruud Smits, geb. Venray 23-5-1990.

 

IXc. Bernardina Bots (dr. van VIIIh), geb. Venray 24-12-1952, tr.(burg.stand) Venray 7-6-1974 Gerardus Antonius Maria Bardoel, geb. Boxmeer 26-6-1948, boomkweker, zn. van Hermanus Bardoel en Anna Tax.
Uit dit huwelijk:
 1. Sylvia Hermina Martina Bardoel, geb. Venray 31-10-1976.
 2. Edwin Gerardus Jacobus Bardoel, geb. Venray 24-2-1979.