Bots, in heden en verleden


deel 3: Stamboom van de Helmondse tak, versie 1.0


Leiden, november 1993


INHOUDOPGAVE

GENERATIE I

terug

I. Arnoldus Gerrit Bots, geb. ca. 1675, overl. vóó 1741, tr. Petronella Martens, overl vóór 1743.
Op 21 januari 1743 maken de kinderen van Petronella Martens een verdeling van de goederen.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
 1. Gerardus Bots, volgt IIa.
 2. Martinus Bots, volgt IIb
 3. .

GENERATIE II

terug

IIa. Gerardus Bots, (zn. van I), tr.kerk(rk) Borkel en Schaft 3.02.1732 Lucia Verhagen, ged.(rk) Valkenswaard 15.12.1705, dr. van Johannes Verhagen en Wilhelma Buijkers.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Maria Bots, ged.(rk) Borkel 26.11.1732.
 2. Guilhelma Bots, ged.(rk) Borkel 22.8.1734, volgt IIIa.
 3. Arnolda Bots, ged.(rk) Borkel 9.4.1736, volgt IIIb.
 4. Elisabetha Bots, ged.(rk) Borkel 18.8.1737.
 5. Joannes Bots, ged.(rk) Borkel 10.10.1738.
 6. Maria Anna Bots, ged.(rk) Borkel 3.5.1740.
 7. Joannes Bots, ged.(rk) Borkel 6.4.1742.
 8. Arnoldus Bots, ged.(rk) Borkel 10.9.1743, volgt IIIc.
 9. Maria Bots, ged.(rk) Borkel 23.6.1747.

 

IIb. Martinus Bots, (zn. van I), overl. voor 28.9.1765, ondertr./tr.(schepenbank)(1) Bergeijk 6/20.1.1737 Catharina Geneesen, geb. Westerhoven, overl. voor 5.7.1759.
Uit dit huwelijk:
 1. Arnoldus Bots, ged.(rk) Westerhoven 2.5.1740, volgt IIId.
 2. Wilhelmus Bots, ged.(rk) Westerhoven 16.4.1742, volgt IIIe.
 3. Anna Bots, ged.(rk) Westerhoven 24.4.1747, volgt IIIf.

Martinus Bots, ondertr./tr.(schepenbank)(2) Bergeijk 23.6/8.7.1759 Petronella Verhoeven, ged.(rk) Bergeijk 12.12.1728, overl. voor 6.2.1800, dr. van Johannes Verhoeven en Wilhelma Stevens.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Bots, ged.(rk) Westerhoven 23.7.1760.
 2. Joannes Bots, ged.(rk) Westerhoven 25.9.1761, volgt IIIg.
Op 14 maart 1748 sluiten Martinus Bots en Antoni van Hooff een pachtovereenkomst af aangaande een huis met wei en teulland voor de termijn van zes jaar.
Op 30 maart 1748 sluit Martinus Bots een huurovereenkmost met Peter Gerrit Sterkmans aangaande huis, hof en aangelag.

GENERATIE III

terug

IIIa. Guilhelma Bots, (dr. van IIa), ged.(rk) Borkel 22.8.1734, overl. voor 21.2.1786, ondertr./tr.(schepenbank) Bergeijk 8/24.1.1762 Petrus Smets, ged.(rk) Schaft 12.9.1731, zn. van Laurentius Smets en Margaretha Schrijvers.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Smets, ged.(rk) Borkel en Schaft 27.10.1762.
 2. Maria Josepha Smets, ged.(rk) Schaft 26.3.1765, overl. Bergeijk 19.1.1840, ondertr/tr.(schepenbank) Bergeijk 5/20.1.1793 Jan Goossens, overl. Bergeijk 11.4.1807.
 3. Joannes Cornelius Smets, ged.(rk) Borkel en Schaft 24.2.1767.
 4. Lucia Smets, ged.(rk) Schaft 28.2.1770.
 5. Maria Margarita Smets, ged.(rk) Schaft 20.4.1771, overl. Borkel en Schaft 29.1.1847, ondertr/tr.(schepenbank) Bergeijk 25.1/9.2.1806 Simon Vlemmings, ged.(rk) Schaft 22.5.1766, overl Borkel en Schaft 16.12.1835, zn. van Jacobus Vlemmings en Hendrina Dekkers
 6. Laurentius Smets, ged.(rk) Schaft 26.10.1774, overl. Borkel en Schaft 20.1.1849, tr.(burg.stand) Borkel en Schaft 22.1.1815 Adriana Bosmans, ged.(rk) Borkel 30.3.1782, overl. Borkel en Schaft 11.12.1838, dr. van Theodorus Bosmans en Gertrudis Elisabetha Bots.
Op 16 april 1764 ontvangt Peeter Laurijs Smets voor hem, zijn vrouw en kind een ontlastbrief wegens vertrek naar Schaft.

 

IIIb. Arnolda Bots, (dr. van IIa), ged.(rk) Borkel 9.4.1736, ondertr./tr. (schepenbank) Bergeijk 2/18.7.1762 Petrus Bots, ged.(rk) Borkel en Schaft 16.3.1726, overl. 28.12.1765, zn. van Albertus Bots en Margaretha Gerardus Corstiaens (zie IVg Valkenswaardse tak).
Uit dit huwelijk:
 1. Henrica Bots, ged.(rk) Schaft 21.9.1764, overl. Borkel en Schaft 29.1.1841, ondertr./tr.(schepenbank)(1) Bergeijk 28.5/12.6.1796 Mathias Keesmaeckers, ged.(rk) Borkel 25.8.1748, zn. van Petrus Keesmaeckers en Maria Bots (zie Valkenswaardse tak).

  Henrica Bots, ondertr./tr.(schepenbank)(2) Bergeijk 30.6/15.7.1804 Johannes Smets, ged.(rk) Schaft 12.1.1765, bouwman, overl. Borkel en Schaft 2.1.1839, zn. van Simon Smets en Margaretha Melskens.

 2. Albertus Bots, ged.(rk) Schaft 24.11.1765, overl. voor 7.3.1766.

 

IIIc. Arnoldus Bots, (zn. van IIa), ged.(rk) Borkel 10.9.1743, overl. Helmond 5.11.1800, ondertr./tr.(schepenbank) Bergeijk 12/27.1.1765 Maria Anna Heuvels, ged.(rk) Borkel 12.4.1738, overl. Helmond 24.11.1808, dr. van Albertus Heuvels en Joanna Moonen.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Albertus Bots, ged.(rk) Borkel 22.3.1766, volgt IVa.
 2. Franciscus Bots, ged.(rk) Borkel 1.10.1767.
 3. Franciscus Bots, ged.(rk) Borkel 9.4.1769.
 4. Gerardus Bots, ged.(rk) Borkel 23.10.1770.
 5. Joanna Maria Bots, ged.(rk) Borkel 6.9.1772.
 6. Albert Bots, ged.(rk) Borkel 27.4.1774, volgt IVb.
 7. Antonius Bots, ged.(rk) Borkel en Schaft 15.12.1775, volgt IVc.
 8. Maria Lucia Bots, ged.(rk) Borkel 9.11.1777, volgt IVd.
 9. Maria Catharina Bots, ged.(rk) Borkel 5.8.1779.
 10. Marianna Bots, ged.(rk) Borkel 5.8.1779.

 

IIId. Arnoldus Bots, (zn van IIb), ged.(rk) Westerhoven 2.5.1740, begr. Westerhoven 24.2.1788, tr.kerk(rk) Peer (Belgi&eul;) 24.8.1762, tr.(schepenbank) Bergeijk 14.9.1762 Maria Anna Kreijns, ged.(rk) Peer (Belgi&eul;) 22.4.1741, overl. Westerhoven 10.2.1819, dr. van Peter Kreijns en Antonetta Heuvelmans.
Uit dit huwelijk:
 1. Martinus Servatius Bots, ged.(rk) Westerhoven 16.4.1764, volgt IVd*.
 2. Wilhelmus Bots, ged.(rk) Westerhoven 22.3.1767, volgt IVd**.
 3. Antonius Bots, ged.(rk) Westerhoven 10.11.1769.
 4. Chatarina Antonetta Bots, ged.(rk) Westerhoven 5.9.1772, volgt IVe.
 5. Anna Maria Bots, ged.(rk) Peer 26.7.1775, volgt IVe*.
 6. Maria Catharina Bots, ged.(rk) Westerhoven 11.10.1777, volgt IVf.
 7. Maria Aldegondis Bots, ged.(rk) Westerhoven 12.5.1781, volgt IVg.
 8. Catharina Elisabetha Bots, ged.(rk) Westerhoven 4.1.1785, volgt IVh.
Op 8 augustus 1775 krijgt Arnoldus Martinus Bots met zijn gezin een ontlastbrief wegens vertrek naar Peer. Het verblijf in Peer is maar van korte duur, want in 1777 wordt zijn dochter Maria Catharina gedoopt te Westerhoven.

 

IIIe. Wilhelmus Bots, (zn. van IIb), ged.(rk) Westerhoven 16.4.1742, overl. Westerhoven 15.1.1826, ondertr./tr.(schepenbank) Bergeijk 27.5/12.6.1768 Maria Allegondis Heuvelmans, ged. (rk) Bergeijk 7.6.1745, begr. Westerhoven 22.4.1800, dr. van Franciscus Heuvelmans en Maria Geenen.
Uit dit huwelijk:
 1. Martinus Bots, ged.(rk) Bergeijk 4.5.1769, begr. Westerhoven 29.5.1777.
 2. Maria Catharina Bots, ged.(rk) Westerhoven 4.3.1771, volgt IVi.
 3. Maria Anna Bots, ged.(rk) Westerhoven 3.5.1773, volgt IVj.
 4. Henricus Bots, ged. Westerhoven 20.3.1775, volgt IVk.
 5. Francisca Bots, ged.(rk) Westerhoven 12.1.1778, begr. Westerhoven 15.12.1779.
 6. Francisca Martina Bots, ged.(rk) Westerhoven 14.4.1780, volgt IVl.
 7. Martinus Servatius Bots, ged.(rk) Westerhoven 16.4.1783, begr. Westerhoven 7.6.1783.
 8. Franciscus Servatius Bots, ged.(rk) Westerhoven 16.4.1783, overl. Westerhoven 2.12.1864.
 9. Maria Aldegondis Bots, ged.(rk) Westerhoven 8.3.1786, volgt IVm.
Op 2 juni 1768 krijgt Willem Martinus Bots een ontlastbrief wegens vertrek naar Bergeijk. Op 5 juni 1770 krijgen Willem Martinus Bodts, Alegonda Francus Heuvelmans en hun kind Martinus een ontlastbrief wegens vertrek naar Westerhoven.

 

IIIf. Anna Bots, (dr. van IIb), ged.(rk) Westerhoven 24.4.1747, landbouwster, overl. Westerhoven 29.7.1829, ondertr./tr.(schepenbank) Bergeijk 27.5/12.6.1768 Thomas Meulendijcks, ged.(rk) Borkel en Schaft 27.8.1737, begr. Westerhoven 26.10.1810, zn. van Albertus Meulendijcks en Helena Hendrickx.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Meulendijcks, ged.(rk) Westerhoven 19.3.1769, overl. Eersel 8.3.1842, ondertr./tr.)schepenbank) Bergeijk 10/25/5/1800 Jan Baptista van Moll, ged.(rk) Duizel 31.10.1760, overl. Eersel 24.7.1838, zn. van Henricus van Moll en Dimpna Pancken.
 2. Henrica Meulendijcks, ged.(rk) Westerhoven 19.12.1770.
 3. Maria Anna Meulendijcks, ged.(rk) Westerhoven 14.3.1772, overl. Westerhoven 17.6.1830.
 4. Albertus Meulendijcks, ged.(rk) Westerhoven 9.1.1774.
 5. Martinus Meulendijcks, ged.(rk) Westerhoven 6.4.1775.
 6. Arnoldus Meulendijcks, ged.(rk) Westerhoven 20.3.1777.
 7. Petronilla Meulendijcks, ged.(rk) Westerhoven 16.3.1779, overl. Westerhoven 30.9.1853, tr.(burg.stand)(1) Westerhoven 3.2.1811 Joannes Servatius Nijssen, ged.(rk) Borkel 6.5.1766, overl. Ober Ursel (Duitsland( 11.5.1811, zn. van Joannes Nijssen en Maria Bots.
 8. Petronilla Meulendijcks, tr.(burg.stand)(2) Westerhoven 10.7.1814 Joannes Jonkers, ged.(rk) Luijksgestel 28.10.1774, koopman, overl. Westerhoven 18.9.1827, zn. van Wouter Jonkers en Allegonda Moons.
 9. Leonardus Meulendijcks, ged.(rk) Westerhoven 20.2.1781.
 10. Anna Maria Meulendijcks, ged.(rk) Westerhoven 10.3.1783, overl. Helmond 6.3.1853.
 11. Servatius Meulendijcks, ged.(rk) Westerhoven 5.1.1785.
Op 2 juni 1768 ontvangt Thomas Aalbert Meulendijcx een ontlastbrief wegens vertrek naar Westerhoven.

 

IIIg. Joannes Bots, (zn. van IIb), ged.(rk) Westerhoven 25.9.1761, koopman, overl. Grevenmacher (Luxemburg) 1.4.1793, tr.(rk) Grevenmacher (Luxemburg) 23.4.1784 Magdalena Bech, geb. Grevenmacher (Luxemburg) ca. 1764, overl. Grevenmacher (Luxemburg) 22.9.1835, dr. van David Bech en Barbara Mompach.
Uit dit huwelijk:
 1. Philippus Bots, ged. Grevenmacher (Luxemburg) 28.3.1784, tonneur, overl. na 1814.
 2. Wilhelmus Bots, geb./ged. Grevenmacher (Luxemburg) 25.6.1786.
 3. Paulus Bots, geb./ged. Grevemmacher (Luxemburg) 9.2.1789, volgt IVn.
 4. Magdalena Bots, geb./ged. Grevenmacher (Luxemburg) 15.6.1791.
Op 6 februari 1800 aanvaardt Willem Martinus Bots (IIIe) het voogdijschap over de drie kinderen van Johannis Bots, overleden te Grevenmacher, aangaande de erfenis van Petronella Verhoeven.

GENERATIE IV

terug

IVa. Joannes Albertus Bots, (zn. van IIIc), ged.(rk) Borkel 22.3.1766, fabrikant, overl. Helmond 15.4.1848, ondertr./tr.(schepenbank) Helmond 17.5/1.6.1800 Maria Anna Dymphina Beels, ged.(rk) Helmond 7.5.1770, overl. Helmond 26.11.1852, dr. van Johannes Baptista Beels en Catharina Muts.
Op 3 mei verschijnen Joannes Albertus Bots en Maria Anna Dymphina Beels voor de schepen van Helmond om in ondertrouw opgenomen te worden. Johan Baptist Beels, medicina doctor, verleent echter geen consent voor het huwelijk van zijn dochter. De ondertrouw wordt daarom uitgesteld tot 17 mei 1800, waarbij de vader gelegenheid krijgt het different in de minne te schikken of met uitspraak de plano af te doen. In geval van weigering of non conparitie zal het verzoek tot opname in ondertrouw voor volkomen consent worden gehouden. De vader laat op 17 mei niets van zich horen, zodat de ondertrouw op 17 mei 1800 van rechtswege wordt opgenomen.
Uit dit huwelijk:
 1. Franciscus Arnoldus Bots, ged.(rk) Helmond 9.12.1803, volgt Va.
 2. Joannes Baptista Bots, ged. Helmond 14.10.1806, advocaat, kantonrechter, overl. Helmond 2.3.1874.
  Joannes Baptista Bots promoveerde in 1836 te Leiden met de dissertatie "De concilio Familiae". Hierna vestigde hij zich als advocaat te Helmond. Hij werd 13 augustus 1850 benoemd tot kantonrechter te Helmond. Direct na zijn vestiging te Helmond wed hij gekozen tot lid van de Gemeenteraad en van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. In juli 1839 werd hij gekozen tot lid van Gedeputeerde Staten, reden waarom hij bedankte als lid van de Gemeenteraad. In 1847 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Hij deed zich daar kennen als een groot vereerder en vurig aanhanger van Thorbecke. Hij was ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
  Naar hem is in Helmond de Advocaat Botsstraat genoemd.

 

IVb. Albert Bots, (zn. van IIIc), ged.(rk) Borkel 27.4.1774, textielfabrikant, overl. Helmond 8.3.1848, ondertr. 's-Hertogenbosch 6.7.1804 Maria van Dijk, ged.(rk) St. Oedenrode 8.2.1781, overl. Helmond 28.1.1860, dr. van Franciscus van Dijk en Gesina van der Heijden.
In 1815 koopt Albert Bots het oud-adelijke Guldenhuis of kasteel te Aarle-Rixtel van G. d'Aumerie te Vlierden. In 1842 koopt hij de heerlijkheid Lieshout met landerijen, bossen en bijbehorende hoeven van vrouwe Anna Bout. Het "Herenhuis" was vroeger geheel omgeven door een gracht, waarvan nu nog een deel te zien is. Dochter Maria Petronella Bots bleef tot haar dood in 1870 wonen op het Herenhuis te Lieshout, waarna het verkocht werd aan Arnoldus Gerardus Bots (IVc8).
Na het overlijden van Anna Bout verkochten de erven Bout in 1842 de heerlijkheid Lieshout met landerijen en bijbehorende hoeven van vrouwe Anna Bout aan Albert Bots. Naast de heerlijke rechten vielen hieronder ook het tiendrecht en het voorpootrecht. In datzelfde jaar heeft Albert Bots een aantal tiendplichtigen in de gelegenheid gesteld tiendrechten af te kopen. Bots liet in 1847 het heerlijk jachtrecht registreren. Zijn erfgenamen lieten de resterende tiendrechten afkopen in 1857. Met de herziene Nederlandse Grondwet van 1848 vervielen de laatste bestuurlijke bevoegdheden van de heerlijkheid, met name de bevoegdheid om plaatselijke bestuurders (mee) te benoemen. Bij de uitwerking van de Grondwet in de Gemeentewet van 1851 werden de bestuurlijke functies toegewezen aan de gemeente Lieshout. De zakelijke rechten van de heerlijkheid bleven bestaan. Na het tiendrecht verzilverden de erven Bots ook het voorpootrecht. Dat gebeurde in 1879 toen de erven Bots tezamen met de gemeente Lieshout de bermen van wegen waarop het recht van voorpoting gevestigd was, verkochten aan de eigenaren van belendende percelen. Het ging om 85 stroken grond met een oppervlakte van in totaal 6 hectare 66 are en 53 centiare, met een geschatte waarde van 3337,73 gulden.De opbrengst van de verkoop kwam voor de helft ten goede aan de erven Bots als afkoopsom voor het recht van voorpoting, en voor de andere helft aan de gemeente Lieshout als betaling voor het bloot eigendom van de grond.[55] In 1885 constateerde de gemeente dat jagers uit naburige gemeenten actief waren op Lieshouts grondgebied zonder dat zij over een vergunning beschikten. Om aan deze ongewenste toestand een eind te maken besloot de gemeente de jacht op de gemeentelijke gronden zelf te verpachten. Daarbij speelde de overweging mee dat de familie Bots geen gebruik maakte van het jachtrecht dat zij, naar de mening van de gemeente ten onrechte, pretendeerde te hebben. In 1887 verkochten de erven Bots in een openbare verkoping te Helmond alle bezittingen en rechten die ze nog in Lieshout bezaten. De totale opbrengst was 29 894 gulden, inclusief 1620 gulden voor de overgebleven rechten. Dat waren het jachtrecht en het visrecht; die werden gekocht door Wilhelmus van Dam uit 's-Gravendeel. Deze verkocht de rechten omstreeks 1895 aan Theodorus Hermanus Bernardus Snijders uit 's-Gravenhage.
Naar hem is in Lieshout de Albert Botslaan vernoemd.
Uit dit huwelijk:
 1. Arnoldus Bots, ged.(rk) Helmond 20.12.1805, volgt Vb.
 2. Francisca Maria Bots, ged.(rk) Helmond 15.7.1807, overl. Helmond 3.2.1811.
 3. Maria Anna Cornelia Bots, ged.(rk) Helmond 4.12.1808, volgt Vc.
 4. Henrica Gerarda Bots, ged.(rk) Helmond 17.7.1810, overl. Deursen 2.7.1887.
 5. Francisca Josephina Bots, geb. Helmond 13.3.1812, overl. Helmond 9.7.1853.
 6. Maria Petronella Bots, geb. Helmond 19.1.1814, overl. Helmond 17.9.1870.
 7. Franciscus Nicasius Bots, geb. Helmond 14.12.1815, kloosterbroeder, overl. Diest (Belgi&eul;) 7.4.1879.
 8. Maria Anna Bots, geb. Helmond 20.1.1818, overl. Helmond ca. 7.1.1838
 9. Antonia Lucia Bots, geb. Helmond 30.3.1819, overl. Helmond 6.7.1821.
 10. Albertus Antonius Bots, geb. Helmond 13.7.1822, volgt Vd.
 11. Johannes Hendrikus Bots, geb. Helmond 2.9.1824, volgt Ve.

 

IVc. Antonius Bots, (zn. van IIIc), ged.(rk) Borkel en Schaft 15.12.1775, textielfabrikant, overl. Helmond 28.3.1847, tr.(burg.stand) Helmond 30.1.1813 Petronilla van Moorsel, ged.(rk) Helmond 11.1.1786, overl. Helmond 1.10.1832, dr. van Amandus van Moorsel en Wilhelma Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Anna Bots, geb. Helmond 11.12.1813, volgt Vf.
 2. Amandus Hubertus Bots, geb. Helmond 31.1.1816, fabrikant, planter, overl. Paramaribo (Suriname) 1878.
  Amandus Hubertus is werkzaam in de zaak van zijn vader. Ook is hij enige jaren lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant.
  In het Jaarboekje voor het jaar 1857, uitgegeven door het letterlievend genootschap "Oefening Kweekt Kennis" te Paramaribo wordt een overzicht gegeven van de diverse plantages. Hieruit blijkt dat Amanadus Hubertus Bots en zijn broer Arnoldus Gerardus Bots  eigenaren zijn van de plantages Esthersrust, gelegen aan de Warappekreek en Killenstein, gelegen aan de Beneden Commenwijne rivier. Esthersrust had 850 akkers in concessie, waarop twee vrije bewoners en 172 niet-vrije bewoners, bestaande uit 93 mannen en 79 vrouwen, woonachtig waren. De directeur op Esthersrust was M. Thieler. Over Killenstein worden de volgende gegevens in eerder genoemd jaarboekje gegeven: de concessie bestond uit 875 akkers, waarop 26 vrije bewoners, waarvan 25 Portugese emigranten, woonachtig waren. Daarnaast waren er 84 niet-vrije bewoners, waarvan 49 mannelijke en 35 vrouwelijke, woonachtig. De directeur op Killenstein was C.H.M. Turpia. Om hun belangen in Suriname te behartigen werd de firma J. Haase & Zoon, handelaren in scheepsprovisi&eul;n te Amsterdam, ingeschakeld. J.P. Haase jr., een zoon van J. Haase, werd benoemd tot agent in Paramaribo. Zo werden onder meer koffiezakken, katoen en suiker van Suriname naar Amsterdam en wijn bier, jenever, olie, galanteri&eul;n en parfumeri&eul;n van Amsterdam naar Paramaribo verhandeld door de fa. J. Haase & Zoon. Daar J.P. Haase jr. verantwoording schuldig was aan de gebroeders Bots werden regelmatig maand- en kwartaalstaten en extractkasrekeningen van de plantage Esthersrust verzonden. Jan, het zoontje van de agent in Paramaribo, is bij vertrek van zijn vader uit Nederland bij F. Hoebens, schoolmeester in Asten, in de kost gedaan. De gebroeders Bots oefenden toezicht uit, regelden de finaci&eul;n en hielden de vader op de hoogte van de opvoeding van zijn zoon. Uit de briefwisseling tussen J.P. Haase blijkt dat er tussen de plantages Killenstein en Esthersrust goederen uitgewisseld werden.In het Nationaal Archief bevindt zich een deel van het bedrijfsarchief van de gebroeders Bots. Het bedrijfsarchief in het Nationaal Archief bestaat geheel uit fotocopi&eul;n, die in 1977 zijn gemaakt van de originelen die door drs. A.F. Holleman en prof. dr. H. Lint uit filatelistisch oogpunt op een veiling zijn verworven. Dat is ook de reden dat het slechts gaat om een gedeelte van een bedrijfsarchief, namelijk de brieven verstuurd door J.P. Haase. jr aan de gebroeders Bots. Het merendeel van de correspondentie betreft de verhandelde goederen, de prijzen, het transport en de marktsituatie. Enkele andere onderwerpen die voorkomen zijn: het woon- en werkklimaat van de negers op de plantage, kritiek op het koloniaal regeringsbeleid en de familieomstandigheden.
  In het bisschoppelijk archief van Paramaribo wordt melding gemaakt van de koop door de gebroeders Bots van de plantages. In 1852 wordt gemeld dat Esthersrust door de gebroeders Bots is gekocht en in 1854 wordt melding gemaakt van de koop van Killenstein. In de jaren 1852/1854 tot en met 1879 worden beide plantages geregeld bezocht door priesters van het bisdom, zo blijkt uit het overzicht van de activiteiten in het bisdom. In 1854 vindt de inwijding van de Petrus Claverkapel door mgr. J.G. Schepers op Esthersrust plaats. Gemeld wordt dat de eerwaarde heer S.H.A.M. Meurkens in 1855 afwisselend op de plantages Esthersrust en Killensteyn woonachtig. De laatste vermelding in het bisdomverslag is dat in 1879 Esthersrust niet meer wordt bezocht. 
  In 1877 gaan de gebroeders Bots zelf naar Suriname. Lang zijn ze er niet geweest, want Amandus Hubertus overlijdt in 1878 in het klooster van de paters Redemptoristen te Paramaribo, waarna zijn broer in 1879 naar Nederland terug keert. 
 3. Francisca Huberta Bots, geb. Helmond 28.3.1818, volgt Vg.
 4. Arnoldus Hubertus Bots, geb. Helmond 10.5.1820, overl. Helmond 6.5.1821.
 5. Antonius Bots, geb. Helmond 20.8.1821, overl. Helmond 20.8.1821.
 6. Antonius Bots, geb. Helmond 22.9.1822, overl. Helmond 2.12.1843.
 7. Wilhelmina Hendrika Bots, geb. Helmond 12.11.1824, overl. Helmond 29.3.1825.
 8. Arnoldus Gerardus Bots, geb. Helmond 23.6.1826, overl. Lieshout 7.12.1882.
  Arnoldus Gerardus Bots koopt in 1870 de heerlijkheid Lieshout van de erven van zijn nicht Maria Petronella Bots (IVb6). Samen met zijn broer Amandus Hubertus vertrekt hij in 1877 naar Suriname. Hij keert echter spoedig terug.

 

IVd. Maria Lucia Bots, (dr. van IIIc), ged.(rk) Borkel 9.11.1777, overl. Helmond 12.5.1846, ondertr./tr.(schepenbank) Helmond 1/16.2.1800 Hubertus van Brussel, ged.(rk) Helmond 14.1.1770, bakker, overl. Helmond 13.4.1851, zn. van Godefridus van Brussel en Maria Anna Verstijren.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Anna van Brussel, ged.(rk) Helmond 23.9.1801.
 2. Maria Arnolda van Brussel, ged.(rk) Helmond 5.7.1803, overl. Oss 25.1.1849, tr. (burg.stand) Helmond 2.5.1830 Petrus Antonius Bernardus Wilmer, ged. Oss 2.8.1802, bakker, overl. Oss 7.9.1872, zn. van Henricus Wilmer en Joanna Bonaarts.
 3. Godefridus van Brussel, ged.(rk) Helmond 3.5.1805.
 4. Godefridus van Brussel, ged.(rk) Helmond 1.7.1806.
 5. Hubertus van Brussel, ged.(rk) Helmond 16.8.1809, overl. Helmond 15.3.1856.
 6. Francois Gérard van Brussel, geb. Helmond 1.8.1811.
 7. Francisca Maria van Brussel, geb. Helmond 25.6.1812, overl. Helmond 7.1.1814.
 8. Godefridus van Brussel, geb. Helmond 15.11.1813, bakker, overl. Helmond 20.3.1878, tr.(burg.stand) Soerendonk 29.8.1845 Maria Catharina Pompen, geb. Soerendonk 17.6.1815, overl. Helmond 8.1.1868, dr. van Francis Pompen en Hendrina Elisabeth van Asten.
 9. Francisca Maria van Brussel, geb. Helmond 5.4.1817, overl. Helmond 8.12.1863, tr.(burg.stand) Helmond 27.5.1852 François Huijsmans, geb. Sint Niklaas (België) 7.1.1807, winkelier, overl. 26.1.1890, zn. van Johannes Huijsmans en Wilhelmina van Eijck.
 10. Gerardus Hubertus van Brussel, geb. Helmond 18.10.1818, overl. Helmond 30.9.1821.
 11. Antonius van Brussel, geb. Helmond 3.3.1820, overl. Helmond 5.3.1836.

 

IVd*. Martinus Servatius Bots, (zn. van IIId), ged.(rk) Westerhoven 16.4.1764, koopman, overl. Remich (Luxemburg) 9.11.1809, tr.(burg.st) Remich 18.7.1799 Anne Catherine Greijveldinger, geb. Remich ca. 1760, overl. na 1809, dr. van Pierre Erneste Greijveldinger en N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. Anne Marie Bots, geb. Remich (Luxemburg) 13.3.1801, overl. Remich (Luxemburg) 13.3.1801.
 2. Marie Catherine Bots, geb. Remich (Luxemburg) 23.4.1804, overl. Remich (Luxemburg) 23.4.1804.
 3. doodgeb. kind van het mannel. geslacht, geb. Remich (Luxemburg) 28.5.1805.
 4. Marie Catherine Bots, geb. Remich (Luxemburg) 25.7.1806, overl. Remich (Luxemburg) 23.2.1813.
 5. Guilleaume Bots, geb. Remich (Luxemburg) 25.10.1808, overl. Remich (Luxemburg) 14.12.1808.

 

IVd**. Wilhelmus Bots, (zn. van IIId), ged.(rk) Westerhoven 22.3.1767 koopman, overl. Remich (Luxemburg) 21.3.1830, tr.kerk(rk) Remich (Luxemburg) 24.10.1792 Catharina Bogaers, geb. ca. 1771, koopvrouw, overl. Remich (Luxemburg) 21.8.1801, dr. van Antonius Bogaers en Maria Anna Achten.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina Bots, geb/ged.(rk) Remich (Luxemburg) 8.7.1793, overl. Remich 24.10.1799.
 2. Seraphina Bots, geb/ged.(rk) Remich (Luxemburg) 25.1.1795.
 3. Antonius Bots, geb/ged. Remich (Luxemburg) 29/30.1.1797, advocaat, overl. Remich 22.6.1849.
 4. Catarina Bots, geb. Remich (Luxemburg) 18.6.1799, overl. Remich 30.12.1800.

 

IVe. Chatarina Antonetta Bots, (dr. van IIId), ged.(rk) Westerhoven 5.9.1772, landbouwster, overl. Westerhoven 20.10.1841, ondertr./tr.(schepenbank) Bergeijk 13/28.1.1798 Jan Corsten, ged.(rk) Luijksgestel 28.12.1753, bouwman, overl. Westerhoven 7.12.1829, zn. van Petrus Corstens en Adriana Eijssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Arnoldus Corsten, ged.(rk) Westerhoven 15.4.1801.
 2. Maria Anna Corsten, ged.(rk) Westerhoven 27.5.1804, overl. Westerhoven 19.11.1854, tr.(burg.stand) Westerhoven 10.9.1825 Christianus Claassens, ged.(rk) Aarle-Rixtel 9.3.1787, molenaar, overl. St. Michelsgestel 6.5.1867, zn. van Johannes Claassens en Joanna Maria van Duijnhoven.
 3. Gerardus Corsten, geb. ca. 1805, overl. Bochelt (België) 6.5.1855.
 4. Arnoldus Corsten, ged.(rk) Westerhoven 4.12.1807, overl. Westerhoven 14.11.1812.
 5. Adrienne Corsten, geb. Westerhoven 7.12.1811, overl. Lommel (België) 8.1.1857, tr.(burg.stand) Westerhoven 1.12.1838 Johannes de Weerdt, geb. Pithem (België) ca. 10.8.1801, bakker, overl. Westerhoven 22.10.1853, zn. van Bernard de Weerdt en Catharina Welder.

 

IVe*. Anna Maria Bots, (dr. van IIId), ged.(rk) Peer (België) 26.7.1775, overl. Lede (België) 11.10.1832, tr.(burg.stand) Moerzeke (België) 1.3.1802 Jacobus Claus, ged.(rk) Moerzeke 25.7.1768, cabaretier, bierbrouwersgast, overl. Lede (België) 12.8.1837, zn. van Pierre Claus en Marie Geerinckx.
Uit dit huwelijk:
 1. Servais Henri Claus, geb. Moerzeke 4.3.1803, dagloner, overl. Lede (België) 2.1.1872, tr. Francisca Rombout, geb. Lede (België) ca. 1787, winkelierster, overl. Lede (België) 2.12.1855. dr. van Josephus Rombout en Joanna Catharina de Winne.
 2. Marie Jacobe Claus, geb. Moerzeke 7.1.1808.
 3. Francoise Claus, geb. Moerzeke 20.5.1811, winkelierster, overl. Lede (België) 20.1.1833, tr.(burg.stand) Lede (België) 26.10.1831. Petrus de Wilde (geboren de Jaeghere), geb. Asse (België) 21.2.1806, winkelier, zn. van Livinus Joannes de Wilde en Joanna Coleta de Jaeghere.

 

IVf. Maria Catharina Bots, (dr. van IIId), ged.(rk) Westerhoven 11.10.1777, landbouwster, overl. Westerhoven 12.1.1842, tr.kerk(rk) Westerhoven 3.5.1801 Arnoldus Kuijlaars, ged.(rk) Luijksgestel 8.1.1768, bouwman, overl. Westerhoven 25.12.1823, zn. van Jacobus Cuylits en Elisabetha Damen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jean Jacques Kuijlaars, geb. Luijksgestel 7.3.1802, bouwman, overl. Westerhoven 12.2.1854, tr.(burg.stand) Westerhoven 1.5.1825 Maria Anna Verbeek, ged.(rk) Westerhoven 31.3.1800, landbouweresse, overl. Westerhoven 27.4.1864, dr. van Johannes Verbeek en Maria van Mierlo.
 2. Arnoud Martin Kuijlaars, geb. Luijksgestel 22.12.1804, kuiper, overl. Udenhout 16.1.1863, tr.(burg.stand) Udenhout 3.11.1836 Elisabeth Brants, ged.(rk) Udenhout 20.9.1799, overl. Udenhout 14.4.1883, dr. van Hugo Brants en Johanna Adriana van den Bijgaart .
 3. Pierre Jean Kuijlaars, geb. Luijksgestel 29.7.1808, timmerman, overl. Westerhoven 9.12.1886, tr.(burg.stand) Westerhoven 8.2.1838 Francisca Neutkens, geb. Westerhoven 21.3.1812, landbouwster, overl. Westerhoven 5.6.1895, dr. van Hendrik Neutkens en Hendrika Kwinten.
 4. Servais Kuijlaars, geb. Westerhoven 1.4.1812, bouwman, overl. Westerhoven 27.3. 1867, tr.(burg.stand) Westerhoven 3.11.1842 Maria Elisabeth Neutkens, geb. Westerhoven 24.10.1813, landbouwster, overl. Westerhoven 7.2.1890, dr. van Hendrik Neutkens en Hendrika Kwinten.

 

IVg. Maria Aldegondis Bots, (dr. van IIId), ged.(rk) Westerhoven 12.5.1781, dienstmaagd, winkelierster, overl. Tilburg 8.2.1841, tr.(burg.stand)(1) Tilburg 9.2.1814 Lambertus Dusée, ged.(rk) Tilburg 10.2.1779, smid, overl. Tilburg 13.10.1819, zn. van Guilielmus Dusée en Maria van Hees.
Uit dit huwelijk:
 1. Guiliam Dusée, geb. Tilburg 9.3.1815, overl. Tilburg 4.1.1836.
 2. Adrianus Antonius Dusée, geb. Tilburg 17.9.1817, timmerman, overl. Tilburg 2.2.1859, tr.(burg.stand) Tilburg 24.8.1843 Johanna Maria Vorsselaars, geb. Tilburg 1.3.1821, dr. van Hendrikus Cornelis Vorsselaars en Carolina Rommelaar.
 3. Lambertus Johannes Dusée, geb. Tilburg 26.10.1819.

Maria Aldegondis Bots, tr.(burg.stand)(2) Tilburg 23.2.1824 Johannes Smits, ged.(rk) Haaren 15.10.1771, timmerman, overl. Tilburg 18.10.1849, zn. van Lambertus Smits en Johanna Brouwers.

 

IVh. Catharina Elisabetha Bots, (dr. van IIId), ged.(rk) Westerhoven 4.1.1785, overl. Geel (België) 4.8.1838.
 1. Jean Ferdinand Bots, ged.(rk) Moerzeke (België) 6.7.1807, volgt Vh.

Catharina Elisabetha Bots, tr.(burg.stand) Westerhoven 3.9.1818 Joannes Wilhelmus van Mierlo, ged.(rk) Valkenswaard 16.6.1794, kleermaker, winkelier, overl. Vorst (België) 10.5.1849, zn. van Hendrik van Mierlo en Antonetta van der Heijden.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna van Mierlo, geb. Zeelst 22.11.1819, overl. De Vorst (België) 4.1.1851, tr.kerk(rk) Gent (België 30.5.1849 Laurentius Livinus Cajot, geb. Gent (België) ca. 1787, dagloner, overl. Gent (België) 25.9.1849, zn. van Petrus Cajot en Clara van Hamme.
 2. Hendrikus van Mierlo, geb. Zeelst 13.2.1824.
 3. Antonetta van Mierlo, geb. Zeelst 10.11.1827.

 

IVi. Maria Catharina Bots, (dr. van IIIe), ged.(rk) Westerhoven 4.3.1771, overl. Luijksgestel 3.5.1809 (akte ingeschreven te Lommel (België)), tr.kerk(rk) Westerhoven 10.11.1793 Adrianus Kortens, ged.(rk) Luijksgestel 22.12.1765, oppasser der jacht, overl. Luijksgestel 21.2.1825, zn. van Petrus Corstens en Adriana Eijssen.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Catharina Kortens, ged.(rk) Luijksgestel 20.7.1794, overl. Antwerpen 14.11.1837, tr. Adrianus Josephus de Jong, geb. ca. 1794, overl. na 1837 .
 2. Petrus Joannes Kortens, ged.(rk) Luijksgestel 19.9.1795.
 3. Martinus Kortens, ged.(rk) Luijksgestel 22.5.1797.
 4. Henri Guillaume Kortens, geb. Luijksgestel 23.6.1804, charpentier, overl. Berchem (België) 1.10.1876, tr.(burg.stand) Antwerpen (België) 9.4.1834 Henrica van Delft, ged.(rk) Uden 30.12.1807, dr. van Joannes van Delft en Wilhelmina Verstegen.
 5. Marie Aldegonde Kortens, geb. Luijksgestel 10.8.1806, dienstmeid, overl. Antwerpen (België) 21.9.1838, tr.(burg.stand) Antwerpen (België) 2.1.1833 Joseph Denis van Craen, geb Antwerpen (België) 19.11.1797, goudsmid, zn. van Pierre Gomas van Craen en Marie Elisabeth Mertens .
 6. Petrus Joannes Kortens, geb. Luijksgestel 4.12.1808, timmerman, winkelier, overl. Antwerpen (België) 10.4.1860, tr.(burg.stand) Antwerpen 24.5.1837 Jeanne Marie van Craen, geb. Antwerpen (België) 22.4.1811, dienstmeid, overl. Antwerpen (België) 15.3.1854, dr. van Pierre Gommaire van Craen en Elizabeth Verhaert.

 

IVj. Maria Anna Bots, (dr. van IIIe), ged.(rk) Westerhoven 3.5.1773, logementhoudster, overl. Bergeijk 21.12.1839, tr.kerk(rk) Westerhoven 14.2.1802 Joseph van den Dungen, ged.(rk) Bergeijk 21.3.1751, herbergier, overl. Bergeijk ca. 3.4.1835, zn. van Franciscus van den Dungen en Catharina Tilemans.
Uit dit huwelijk:
 1. Franciscus Wilhelmus van den Dungen, ged.(rk) Bergeijk 11.8.1804, koopman, overl. Helmond 6.1.1887, tr.(burg.stand) Helmond 28.1.1833 Maria Prinzen, geb. Helmond ca. 1804, overl. Helmond 12.12.1837, dr. van Willem Prinzen en Francina van Devranden.
 2. Franciscus Wilhelmus van den Dungen tr.(2) (burg.stand) Amsterdam 19.4.1839 Alida van den Hoorn, ged.(rk) Amsterdam 11.3.1789, overl. Helmond 16.11.1871, dr. van Nicolaus van den Hoorn en Joanna Fokking.

 3. Maria Aldegonda van den Dungen, ged.(rk) Bergeijk 1.9.1806, overl Helmond 8.7.1854, tr.(burg.stand) Bergeijk 20.4.1839 Willem Kruijfhooft, ged.(nh) Zaandam 24.1.1809, onderwijzer, overl. Helmond 21.5.1883, zn. van Jan Kruijfhooft en Antje Coorman .
 4. Maria Francisca van den Dungen, ged.(rk) Bergeijk 9.3.1810, overl. Helmond 3.5.1873.
 5. Wilhelmus van den Dungen, ged.(rk) Bergeijk 9.3.1810, winkelier, overl. Helmond 13.4.1889, tr.(burg.stand) Goes 8.8.1844 Johanna Francina Susijn, geb. Goes 10.6.1822, overl. Antwerpen (België) 25.6.1859, dr. van Franciscus Antonius Susijn en Catharia Francisca Vaes.
 6. Martin Joseph van den Dungen, geb. Bergeijk 10.3.1813, fabrikant, tr.(burg.stand)(1) Middelburg 22.7.1843 Anna Wilhelmina van Oosten, ged.(rk) Zierikzee 1.4.1810, overl. Antwerpen (België) 30.1.1851, dr. van Mattheus van Oosten en Maria de Zwelf.
  Martin Joseph van den Dungen, tr.(burg.stand)(2) Princenhage 25.4.1857 Maria de Jonge, geb. Goes 26.4.1818, overl. Brussel (België) 13.3.1893, dr. van Cornelis Janse de Jonge en Cornelia van Kalmthout
 7. Joseph van den Dungen, geb. Bergeijk 14.9.1816, koopman, overl. Antwerpen (België) 10.4.1863, tr.(burg.stand) Ovezande 3.5.1844 Anna Celia Breijs, koopvrouw, geb. Goes 7.2.1813, overl. Goes 10.8.1855, dr. van Jacobus Breijs en Frederica Francisca Kap.

 

IVk. Henricus Bots, (zn. van IIIe), ged. Westerhoven 20.3.1775, commies der belastingen, overl. Tilburg 31.1.1850, tr.(burg.stand) Vianden (Luxemburg) 9.11.1801 Margaretha Feijder, ged. Vianden (Luxemburg) 23-02-1783, overl. Oisterwijk 13.4.1831, dr. van Damian Feijder en Theresia Everling.
Uit dit huwelijk:
 1. Therese Bots, geb. Grevenmacher (Luxemburg) 20.11.1802, overl. Tilburg 5.9.1881, tr.(burg.stand) Tilburg 21.11.1839 Antonius van de Wel, ged.(rk) Stratum 25.3.1798, winkelier, overl. voor 1881, zn. van Johannes van de Wel en Francisca Bastiaans.
 2. Catherine Bots, geb. Grevenmacher (Luxemburg) 12.4.1804, overl. Grevenmacher (Luxemburg) 13.7.1804.
 3. Guillaume Reinard Bots, geb. Vianden (Luxemburg) 18.1.1806, overl. Vianden (Luxemburg) 14.3.1806.
 4. Guillaume Damien Bots, geb. Luijksgestel 1.6.1807, volgt Vi.
 5. Franciscus Josephus Bots, geb. Billerbeek 31.3.1813, volgt Vj.
 6. Johannes Mattheas Bots, geb. Helmond 24.6.1817, overl. Helmond 20.1.1818.
 7. Franciscus Servatius Bots, geb. Asten 8.3.1821, overl. Norg 13.12.1893.
 8. Maria Aldegonda Bots, geb. Asten 30.1.1823, volgt Vk.

 

IVl. Francisca Martina Bots, (dr. van IIIe), ged.(rk) Westerhoven 14.4.1780, rentmeester, overl. Westerhoven 11.2.1861, tr.(burg.stand) Bergeijk 16.2.1814 Godefridus Bots, ged.(rk) Westerhoven 6.12.1759, koopman, bouwman, overl. Westerhoven 23.8.1820, zn. van Albertus Bots en Margareta Veldeckers (zie Valkenswaardse tak).
Uit dit huwelijk:
 1. Albertus Wilhelmus Bots, geb. Westerhoven 6.5.1815, r.k. priester, overl. Gemert 1.7.1862.
 2. Allegonda Margarita Bots, geb. Westerhoven 14.5.1818, overl. Westerhoven 4.8.1836.

 

IVm. Maria Aldegondis Bots, (dr. van IIIe), ged.(rk) Westerhoven 8.3.1786, overl. Bergeijk 12.2.1866, tr.(burg.stand)(1) Bergeijk 16.2.1814 Hubertus Jansen, ged. Bergeijk 10.5.1776, koopman, overl. 7.6.1819, zn. van Petrus Jansen en Wilhelmina van Mol.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Allegonda Jansen, geb. Bergeijk 16.12.1814, overl. Bergeijk 21.6.1847.
 2. Petrus Wilhelmus Jansen, geb. Rotterdam 25.2.1817, overl. Bergeijk 29.9.1826.
 3. levenloos geboren kind, geb. Rotterdam 16.12.1818.

Maria Aldegondis Bots, tr.(burg.stand)(2) Rotterdam 25.10.1820 Johannes Bernardus Josephus Hiemann, geb. Hertzlake (Duitsland) 31.3.1795, winkelier, overl. Rotterdam 13.2.1837, zn. van Hendrik Hieman en Gesina Ahillen.
Uit dit huwelijk:

 1. Gesina Maria Hiemann, geb. Rotterdam 3.10.1821, overl. Bergeijk 23.12.1875.
 2. Bernardus Henricus Wilhelmus Hiemann, geb. Rotterdam 8.10.1824, overl. Rotterdam 14.6.1825.
 3. Antonius Wilhelmus Henricus Hiemann, geb. Rotterdam 2.5.1826, overl. Bergeijk 19.7.1882.
 4. Wilhelmus Simon Lebuïnus Hiemann, geb. Rotterdam 12.11.1828, particulier, overl. Helmond 14.3.1864.

 

IVn. Paulus Bots, (zn. van IIIg), geb./ged. Grevenmacher (Luxemburg) 9.2.1789, overl. Grevenmacher (Luxemburg) 15.2.1873, tr.(burg.st.) Grevenmacher (Luxemburg) 22.1.1816 Anna Maria Paulin, geb./ged.(rk) Remich (Luxemburg) 7/10.8.1794, overl. Grevenmacher (Luxemburg) 18.2.1876, dr. van Henricus Paulin en Barbara Hierenmij.
Uit dit huwelijk:
 1. Eva Bots, geb. Grevenmacher (Luxemburg) 21.7.1818.
 2. Paul Bots, geb. Grevenmacher (Luxemburg) 25.7.1824.
 3. Mathias Bots [grafzerk], geb. Grevenmacher (Luxemburg) 22.10.1827, r.k. priester, overl. Saeul (Luxemburg) 19.4.1899.
 4. Francois Bots, geb. Grevenmacher (Luxemburg) 3.11.1831, overl. Grevenmacher (Luxemburg) 27.11.1911.

GENERATIE V

terug

Va. Franciscus Arnoldus Bots, (zn. van IVa), ged.(rk) Helmond 9.12.1803, koopman, overl. Bergeijk 20.7.1851, tr.(burg.stand) Bergeijk 20.5.1834 Rumolda Maria van Gerwen, ged. Bergeijk 29.7.1805, overl. Bergeijk 31.8.1868, dr. van Jan van Gerwen en Petronella Klunen.
Uit dit huwelijk:
 1. Veronica Petronella Bots, geb. Helmond 10.3.1835, overl. Helmond 4.4.1872.
 2. Angelica Maria Bots, geb. Helmond 11.10.1836, volgt VIa.
 3. Johannes Baptista Bots, geb. Helmond 18.9.1838, r.k. priester, overl. Tilburg 3.3.1915.
  Johannes Baptista Bots studeerde aan de latijnse school te Helmond en vervolgens aan de beide seminaria van het bisdom 's Hertogenbosch. Op 5 oktober 1862 werd hij te Haaren tot priester gewijd, waarna hij kapelaan werd te Udenhout. In 1865 werd hij overgeplaatst als kapelaan naar de parochie St. Catharina te 's Hertogenbosch. Op 21 september volgde zijn benoeming tot pastoor van "het Goirke" te Tilburg. Hier zorgde hij voor de oprichting van vier jongens- en meisjesscholen. In januari 1908 werd hij benoemd tot deken van Tilburg. In april 1915 werd hij kanunnik van het kapittel van het bisdom en op 3 maart van hetzelfde jaar werd hij tot huisprelaat van Paus Pius X benoemd. In 1914 werd hij officier in de orde van Oranje Nassau.
  Naar hem is in Tilburg de Deken Botsstraat vernoemd.
 4. Maria Anna Elisabeth Bots, geb. Helmond 3.8.1840, overl. Bergeijk 3.9.1915.
 5. Alouisius Albertus Franciscus Conradus Bots, geb. Helmond 27.4.1844, sigarenfabrikant, overl. Bergeijk 2.11.1925.
 6. Franciscus Antonius Alphonsus Maria Bots, geb. Helmond 23.10.1845, overl. Helmond 10.12.1845.
 7. Adrianus Leonardus Johannes Bots, geb. Helmond 21.7.1847, overl. Helmond 21.5.1874.

 

Vb. Arnoldus Bots, (zn. van IVb), ged.(rk) Helmond 20.12.1805, fabrikant, overl. Helmond 24.9.1881, tr.(burg.stand) Helmond 3.11.1836 Henriette van Asten, geb. Tilburg 7.3.1811, overl. Helmond 1.3.1876, dr. van Willem van Asten en Goverdine van Beurden.
Uit dit huwelijk:
 1. Albertus Franciscus Bots, geb. Helmond 28.3.1838, volgt VIb.
 2. Maria Norbertina Alouisia Bots, geb. Helmond 20.6.1841, religieuze, overl. Venray 18.6.1908.
  Zij treedt op 19 december 1861 in in de orde van de zusters Ursulinen te Venray als mère Marie Alphonse.
 3. Wilhelmus Julianus Bots, geb. Helmond 10.1.1843, overl. Helmond 30.3.1845.
 4. doodgeboren zoon, geb. Helmond 29-7-1849.
 5. Franciscus Alouisius Bots, geb. Helmond 10.10.1845, overl. Helmond 3.2.1850.
 6. Maria Francisca Josephina Bots, geb. Helmond 18.9.1854, volgt VIc.

 

Vc. Maria Anna Cornelia Bots, (dr. van IVb), ged.(rk) Helmond 4.12.1808, overl. Helmond 5.7.1876, tr.(burg.stand) Helmond 21.4.1834 Julianus Petrus Pistorius, ged. Breda 30.1.1804, fabrikant, overl. Helmond 25.12.1875, zn. van Herman Pistorius en Anna van de Wijgaart.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Christina Pistorius, geb. Helmond 6.8.1835, overl. Eindhoven 3.6.1901.
 2. Maria Albertina Wilhelmina Pistorius, geb. Helmond 24.1.1837, overl. Helmond 24.4.1868.
 3. Hendrica Arnolda Pistorius, geb. Helmond 27.9.1838, religieuze, overl. Helmond 11.6.1913.
 4. Albertus Franciscus Hermanus Pistorius, geb. Helmond 7.4.1840, r.k. priester, overl. Vlierden 8.9.1898.
 5. Julianus Albertus Pistorius, geb. Helmond 17.11.1841, fabrikant, overl. Helmond 28.1.1917, tr.(burg.stand) Eindhoven 20.7.1874 Antonetta Aldegonda Maria van der Velden, geb. Woensel 21.9.1846, overl. Helmond 2.6.1894, dr. van Johannes Wilhelmus van der Velden en Petronella Hendrica van Gennip.
 6. Franciscus Mauritius Wilhelmus Pistorius, geb. Helmond 22.9.1843, overl. Helmond 21.12.1866.
 7. Maria Alouisia Josephina Pistorius, geb. Helmond 15.7.1845, religieuze, overl. Moergestel 9.12.1904.
 8. Hermanus Johannes Alouisius Pistorius, geb. Helmond 15.3.1848, r.k. priester, overl. Best 30.11.1911.
 9. Franciscus Alphonsus Maria Pistorius, geb. Helmond 22.12.1849, r.k. priester, overl. Helmond 3.1.1879.
 10. Laurentia Alberta Maria Pistorius, geb. Helmond 10.8.1851, overl. Helmond 7.2.1875.
 11. Maria Theresia Wilhelmina Francisca Pistorius, geb. Helmond 15.10.1853, tr.(burg.stand) Helmond 26.9.1882 Petrus Melchior Adrianus van der Velden, geb. Woensel 20.11.1856, fabrikant, zn. van Johannes Wilhelmus van der Velden en Johanna Adriana Huberta van Bon.
 12. Maria Anna Cornelia Pistorius, geb. Helmond 11.5.1856, religieuze, overl. Moergestel 29.3.1923.

 

Vd. Albertus Antonius Bots, (zn. van IVb), geb. Helmond 15.7.1822, fabrikant, overl. Helmond 15.2.1873, tr.(burg.stand) Helmond 2.7.1850 Maria Henrica van Glabbeek, geb. Helmond 29.7.1828, overl. Helmond 28.3.1912, dr. van Goord van Glabbeek en Wilhelmina Jacoba van Giessen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Jeannette Alouisia Bots, geb. Helmond 24.6.1851, volgt VId.
 2. Maria Wilhelmina Arnoldina Bots, geb. Helmond 21.7.1852, overl. Helmond 13.3.1856.
 3. Maria Anna Cornelia Godefrida Bots, geb. Helmond 30.10.1853, overl. Helmond 19.4.1854.
 4. Godefridus Albertus Arnoldus Bots, geb. Helmond 11.1.1855, r.k. priester, overl. Deurne 14.12.1918.
  Gewijd in 1879, wordt hij op 18 november 1879 kapelaan in het "Goirke" te Tilburg en in 1882 kapelaan in de parochie St. Catharina te 's-Hertogenbosch en op 6 september 1899 pastoor te Deurne. Op 25 februari 1905 volgt zijn benoeming tot deken van het dekenaat Asten.
 5. Maria Wilhelmina Francisca Johanna Bots, geb. Helmond 6.4.1856, volgt VIe.
 6. Albertus Maria Wilhelmus Bots, geb. Helmond 30.10.1857, overl. Almelo 28.11.1933.
 7. doodgeboren zoon, geb. Helmond 7.4.1859.
 8. Maria Josephina Juliana Bots, geb. Helmond 7.5.1860, religieuze, overl. Eindhoven 28.11.1933.
  Op 21 juni 1877 treedt zij in bij de Congregatie van de zusters van Liefde te Tilburg. Op 21 juli 1927 viert zij als hoofd van de R.K. Mulo-school te Eindhoven haar gouden kloosterjubileum. In 1917 ontvangt zij de Orde van Oranje-Nassau.
 9. Henricus Maria Godefridus Bots, geb. Helmond 11.11.1861, overl. Helmond 12.11.1861.
 10. Franciscus Maria Wilhelmus Bots, geb. Helmond 19.11.1862, overl. Helmond 24.6.1866.
 11. doodgeboren dochter, geb. Helmond 19.7.1863.
 12. Maria Henrica Bots, geb. Helmond 27.8.1865, overl. Helmond 28.8.1865
 13. doodgeboren dochter, geb. Helmond 29.3.1866.
 14. doodgeboren zoon, geb. Helmond 27.3.1867.
 15. doodgeboren dochter, geb. Helmond 27.3.1868.
 16. Maria Henrica Godefrida Bots, geb. Helmond 17.3.1869, religieuze, overl. Tilburg 6.2.1950.
  Zij treedt in bij de orde van de zusters Ursulinen te Venray, en neemt de kloosternaam mère Marguarite Marie aan.
 17. doodgeboren zoon, geb. Helmond 11.12.1870.
 18. Franciscus Maria Albertus Wilhelmus Bots, geb. Helmond 24.9.1872, r.k. priester, overl. Hurwenen 7.3.1921.
  Op 4 juni 1898 wordt hij tot priester gewijd en na assistent geweest te zijn te Sint Michielsgestel, wordt hij achtereenvolgens kapelaan te Lith (1905), Asten (1906) en Gestel (1912).In 1919 wordt hij pastoor te Hurwenen.

 

Ve. Johannes Hendrikus Bots, (zn. van IVb), geb. Helmond 2.9.1824, fabrikant, overl. Helmond 15.9.1874, tr.(burg.stand) 12.5.1853 Wilhelmina Huberta Prinzen, geb. Helmond 9.10.1832, overl. Helmond 1.3.1890, dr. van Hubertus Petrus Prinzen en Antonia Hockers.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Wilhelmina Huberta Bots, geb. Helmond 29.5.1854, overl. Deurne 23.3.1939.
 2. Joannes Arnoldus Hubertus Petrus Bots, geb. Helmond 17.11.1855, fabrikant, overl. Helmond 14.6.1904.
 3. Maria Antoinetta Bots, geb. Helmond 19.9.1857, overl. Deurne 15.11.1941, tr.(burg.stand) Helmond 11.8.1891 Aloysius Antonius Hubertus van Baar, geb. Oirschot 2.11.1852, leerlooier, overl. Oirschot 16.2.1908, zn. van Antonius Johannes Hubertus van Baar en Maria Ludovica Johanna van Hees.
 4. Albertus Bots, geb. Helmond 11.2.1859, bierbrouwer in "De Hoop" , overl. Helmond 3.11.1896.
 5. Joannes Julianus Maria Bots, geb. Helmond 16.8.1860, volgt VIf.
 6. Maria Josephina Henrica Bots, geb. Helmond 23.1.1862, overl. Deurne 22.1.1946.
 7. Franciscus Josephus Maria Bots, geb. Helmond 24.11.1863, volgt VIg.
 8. Henrietta Maria Bots, geb. Helmond 6.2.1865, religieuze, overl. Sittard 2.11.1921.
 9. Franciscus Henricus Maria Bots, geb. Helmond 22.12.1867, vertegenwoordiger in wijnen, overl. Deurne 3.7.1938, tr.(burg.stand)(1) Bussum 3.10.1901 Maria Theresia Stefania Gräffner, geb. Amsterdam 16.11.1863, overl. Haarlem 20-2-1913, dr. van Georg Machiel Gräffner en Louisa Sophia Chanal.
  Franciscus Henricus Maria Bots, tr.(burg.stand)(2) Amsterdam 19.8.1915 Catharina Elisabeth Oosterchrist, geb. Warffum 28.9.1872, dr. van Johannus Wilhelmus Georgius Oosterchrist en Margaretha Berendina Muller.
 10. Wilhelmina Bots, geb. Helmond 9.3.1871, overl. Helmond 10.3.1871.
 11. Henricus Josephus Bots, geb. Helmond 9.3.1871, overl. Helmond 14.3.1871.

 

Vf. Maria Anna Bots, (dr. van IVc), geb. Helmond 11.12.1813, overl. Helmond 16.1.1876, tr.(burg.stand) Helmond 19.6.1839 Gerardus Josephus Coovels, geb. Helmond 7.12.1807, koopman, overl. Helmond 9.4.1868, zn. van Petrus Johannes Coovels en Allegonda Helena de la Court.
Uit dit huwelijk:
 1. Aldegonda Helena Huberta Maria Coovels, geb. Helmond 2.6.1840, overl. Deurne 18.1.1924, tr.(burg.stand) Helmond 21.5.1867 Franciscus Wilhelmus van den Dungen, geb. Helmond 7.12.1834, kantonrechter, overl. Deurne en Liesel 1-7-1907, zn van Franciscus Wilhelmus van den Dungen en Maria Prinzen.
 2. Petronella Josephina Amanda Hendrica Coovels, geb. Helmond 18.10.1841, overl. Vlijmen 2.10.1906, tr.(burg.stand) Helmond 14.10.1884 Michiel Lambertus Mommersteeg geb. Vlijmen 15.8.1839, koopman, overl. Vlijmen 16.2.1908,  zn. van Petrus Mommersteeg en Maria de Zeeuw.
 3. Gerardus Maria Alphonsus Coovels, geb. Helmond 23.1.1844, overl. Helmond 2.5.1916.
 4. Antonius Coovels, geb. Helmond 7.3.1846, overl. Helmond 23.7.1848.
 5. Paulina Maria Bartholomea Coovels, geb. Helmond 24.2.1848, overl. Helmond 18.5.1926.
 6. Petrus Johannes Coovels, geb. Helmond 28.8.1850, fabrikant, over;. Helmond 13.1.1901, tr.(burg.stand) Veghel 22.9.1880 Maria Mechtilda Ludovica Smits, geb. Veghel 27.10.1855, overl. Helmond 2.6.1926, dr. van Johan Smits en Johanna Godschalk.
 7. Antonia Maria Josepha Huberta Coovels, geb. Helmond 19.3.1854, overl. Helmond 28.4.1855.
 8. Antonius Gerardus Maria Coovels, geb. Helmond 24.9.1856, overl. Helmond 13.3.1857.

 

Vg. Francisca Huberta Bots, (dr. van IVc), geb. Helmond 28.3.1818, overl. Lieshout 4.7.1900 tr.(burg.stand) Helmond 31.7.1848 Franciscus Everardus Josephus van Grinsven, geb. 's-Hertogenbosch 2.8.1818, koopman, overl. 's-Hertogenbosch 19.7.1870, zn. van Theodorus Martinus van Grinsven en Petronella van Dijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Theodorus Antonius Alphonsus van Grinsven, geb. 's-Hertogenbosch 2.8.1849, overl. St Michelsgestel 24.1.1850.
 2. Henricus Josephus Maria van Grinsven, geb. 's-Hertogenbosch 24.9.1850.
 3. Alphonsus Maria Justinus Arnoldus van Grinsven, geb. 's-Hertogenbosch 4.9.1852, overl. Namen (België) 5.12.1895.
 4. Antonius Gerardus Theodorus Maria van Grinsven, geb. 's-Hertogenbosch 15.6.1854, overl. 's-Hertogenbosch 4.6.1855.
 5. Maria Allegonda Petronella van Grinsven, geb. 's-Hertogenbosch 2.12.1856, overl. te St. Truiden (België) 24.2.1896.
 6. Antonia Theodora Amanda van Grinsven, geb. 's-Hertogenbosch 11.1.1859, overl. Lieshout 31.3.1948.
 7. Josephus Adrianus Maria van Grinsven, geb. 's-Hertogenbosch 1.12.1861, overl. 's-Hertogenbosch 19.1.1863.

 

Vh. Jean Ferdinand Bots, (zn. van IVh), ged.(rk) Moerzeke (België) 6.7.1807, kleermaker, overl. Dommelen 9.4.1875, tr.(burg.stand) Dommelen 6.2.1845 Maria Catharina Crijns, geb. Dommelen 14.4.1807, overl. Dommelen. 30.10.1891, dr. van Wilhelmus Crijns en Anna Conings.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Bots, geb. Dommelen 22.5.1845, overl. Dommelen 3.1.1907.

 

Vi. Guillaume Damien Bots, (zn. van IVk), geb. Luijksgestel 1.6.1807, commies der rijksbelastingen, overl. Aix-en Provence (Frankrijk) 28-2-1846, tr.(burg.stand)(1) Stad Hardenberg 5.2.1835 Helena Viering, geb. Nijkerk 29.5.1807, overl. Stad Hardenberg 3.6.1835, dr. van Gerardus Cornelis Viering en Catharina Malga.
Uit dit huwelijk:
 1. Helena Bots, geb. Hardenberg 26.5.1835, overl. 's-Gravenhage 20.12.1916.

Guillaume Damien Bots, tr.(burg.stand)(2) Zwolle 19.12.1839 Arendina Hisker, geb. Zwolle 8.10.1816, overl. Almelo 10.10.1880, dr. van Frans Hisker en Regina Heidemans.
Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Regina Bots, geb. Zwolle 26.10.1839, volgt VIh.
Bij het huwelijk in 1869 van Margaretha Regina Bots wordt opgetekend dat Willem Damian Bots sedert 25 jaar zijn woonplaats Zwolle heeft verlaten, dat sedert die tijd nooit enig bericht van hem is ontvangen en dat zijn verblijf alsmede zijn leven of dood niet bekend zijn.

 

Vj. Franciscus Josephus Bots, (zn. van IVk), geb. Billerbeek 31.3.1813, verificateur rijksbelastingen, overl. Amsterdam 5.4.1885, tr.(burg.stand) Sint Pieter 27.9.1842 Ida Josephine Maillard, geb. Maastricht 11.8.1809, overl. Amsterdam 14.1.1894, dr. van Francis Joseph Maillard en Theresia Laurentia Génotte.
Uit dit huwelijk:
 1. levenloos geboren zoon, geb. Eijsden 6.6.1844.
 2. Charlotte Isabelle Josephine Bots, geb. Nieuwenhagen 18.9.1845, volgt VIh*.
 3. Henri Joseph Albert Hubertus Bots, geb. Nieuwenhagen 12.1.1847, overl. Eygelshoven 21.1.1847.
 4. Caspar Hubertus Bots, geb. Oud-Vroenhoven 9.12.1847, volgt VIi.
 5. Anna Josephina Bots, geb. Oud-Vroenhoven 9.12.1847, volgt VIi*.
 6. Maria Francisca Bots, geb. Oud-Vroenhoven 11.8.1849, overl. St. Pieter 1.3.1866.
 7. Joannes Michael Hubert Bots, geb. Sint Pieter 21.6.1852, overl. Sint Pieter 23.8.1852.

 

Vk. Maria Aldegonda Bots, (dr. van IVk), geb. Asten 30.1.1823, winkelierster, overl. Tilburg 22.2.1901, tr.(burg.stand) Stevensweert 4.10.1850 Theodorus L'Herminez, geb. Sangers, geb. Roermond 29.1.1819, slotmaker, smid, overl. Tilburg 30.12.1888, zn. van Michiel Dominicus L'Herminez en Anna Maria Sangers.
Uit dit huwelijk:
 1. Alexandrina Josephina Elisabeth Charlotte L'Herminez, geb. Stevensweert 16.9.1851.
 2. Michiel Joseph L'Herminez, geb. Stevensweert 13.2.1853, overl. Tilburg 24.1.1872.
 3. Frans Servaas Hubert L'Herminez, geb. Roermond 6.3.1855, overl. Roermond 10.8.1855.
 4. Anna Maria Elisabeth L'Herminez, geb. Roermond 26.7.1856, overl. Tilburg 13.10.1857.
 5. Stephanus Theodorus L'Herminez, geb. Tilburg 28.7.1858, smid, overl. Tilburg 11.11.1922, tr.(burg.stand) Stratum 9.6.1886 Maria Catharina van de Laak, geb. Oirschot 20.6.1856, overl. Tilburg 13.4.1923, dr. van Francis van de Laak en Hendrika van den Akker.
 6. Maria Lucia L'Herminez, geb. Tilburg 5.6.1861, overl. Tilburg 17.11.1944, tr.(burg.stand) Tilburg 23.1.1900 Johannes Mattheus Hendrikus Boomkens, geb. Zwolle 27.3.1866, stoombootagent, overl. Haarlem 20.4.1938, zn. van Hendrikus Boomkens en Margaretha Regina Bots.
 7. Rosalia Maria L'Herminez, geb. Tilburg 5.5.1864, tr.(burg.stand) Tilburg 6.5.1890 Adalbert August Homans, geb. Meerhout (België) 27.11.1860, zn. van Felix Joseph Homans en Joanna Justina Lenaers .

GENERATIE VI

terug

VIa. Angelica Maria Bots, (dr. van Va), geb. Helmond 11.10.1836, overl. Bergeijk 27.11.1910 tr.(burg.stand) Bergeijk 5.10.1869 Peter Fransis Willems, geb. Bergeijk 19.6.1834, secretaris, overl. Bergeijk 1.2.1903, zn. van Johannes Everhardus Willems en Maria Lucia van Mol.
Uit dit huwelijk:
 1. Franciscus Johannes Baptista Maria Willems, geb. Bergeijk 30.7.1870, overl. Bergeijk 18.12.1870.
 2. Joannes Franciscus Cornelis Maria Willems, geb. Bergeijk 12.9., overl. Bergeijk 25.1.1872
 3. Joannes Franciscus Antonie Maria Willems, geb. Bergeijk 11.7.1873, r.k. priester, overl. Drunen 27.12.1940.
 4. Adrianus Alouisius Franciscus Maria Willems, geb. Bergeijk 27.10.1874, bierbrouwer, overl. Eindhoven 3.12.1951, tr.(burg.stand) Bergeijk 15.11.1898 Maria Theresia Lucia Sassen Clingh, geb. Borkel en Schaft 17.10.1868, overl. Eindhoven 16.5.1949, dr. van Josephus Reinier Sassen Clingh en Maria Cornelia Aarts .

 

VIb. Albertus Franciscus Bots, (zn. van Vb), geb. Helmond 28.3.1838, boekhandelaar, overl. Helmond 22.12.1880, tr.(burg.stand) Helmond 4.7.1866 Maria Petronella Huberta van de Laar, geb. Helmond 24.1.1843, overl. Helmond 16.12.1920, dr. van Laurentius van de Laar en Johanna van Brussel.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Henrica Aloijsia Bots, geb. Helmond 11.8.1867, overl. Helmond 11.9.1867.
 2. Maria Joanna Henrica Bots, geb. Helmond 13.7.1869, overl. Helmond 7.9.1869.
 3. Arnoldus Josephus Maria Bots, geb. Helmond 8.2.1871, overl. Helmond 6.9.1941.
 4. Alphonus Laurentius Josephus Maria Bots, geb. Helmond 14.5.1879, overl. Helmond 23.2.1880.
 5. Maria Francisca Josephina Bots, geb. Helmond 5.1.1881, overl. Helmond 12.11.1951.

 

VIc. Francisca Maria Josephina Bots, (dr. van Vb), geb. Helmond 18.9.1854, overl. Helmond 8.2.1880, tr.(burg.stand) Helmond 3.6.1878 Antonius Petrus Hubertus Prinzen, geb. Helmond 20.9.1852, fabrikant, overl. Helmond 17.4.1900, zn. van Wijnandus Franciscus Prinzen en Hendrika Raymakers.
Uit dit huwelijk:
 1. Wijnandus Franciscus Prinzen, geb. Helmond 14.12.1879, fabrikant, tr.(burg.stand) Helmond 25.8.1903 Maria Aldegondis Louisa van der Weijden, geb. Helmond 16.10.1880, dr. van Jean Baptiste Clement van der Weijden en Maria Louisa Broeders.

 

VId. Maria Jeannette Alouisia Bots, (dr. van Vd), geb. Helmond 24.6.1851, overl. Almelo 10.11.1931, tr.(burg.stand)(1) Helmond 11.5.1880 Franciscus Lookermans, geb. Maarheeze 13.9.1853, bierbrouwer, overl. Buenos Aires (Argentinië) 29.12.1891, zn. van Martinus Lookermans en Jacoba Pompen.
Uit dit huwelijk:
 1. Henriette Jacoba Ernestinea Maria Lookermans, geb. Stratum 3.3.1881, overl. Aarle-Rixtel 14.11.1886.
 2. Martinus Godefridus Albertus Johannes Maria Lookermans, geb. Stratum 24.6.1882, overl. Eindhoven 17.8.1884.
 3. Maria Wilhelmina Francisca Albertinia Martina Lookermans, geb. Eindhoven 11.10.1884, tr.(burg.stand) Heemstede 25.1.1910 Theodorus Franciscus Borgert, geb. Denekamp 23.3.1879, spinmeester, overl Amsterdam 2.6.1957, zn. van Marinus Antonius Borgert en Geertrui Hendrikman.

Maria Jeannette Alouisia Bots, tr.(burg.stand)(2) Heemstede 5.9.1905 Gerardus Rhee, geb. Velsen 22.11.1846, kleerbleker, overl. Heemstede 22.2.1923, zn. van Antonius Rhee en Johanna Zonneveld.

 

VIe. Maria Wilhelmina Francisca Johanna Bots, (dr. van Vd), geb. Helmond 6.4.1856, overl. Amsterdam 24.8.1932, tr.(burg.stand) Helmond 15.7.1884 Roedolf Koenraad Pieter Fischer, geb. 's-Hertogenbosch 26.5.1858, houthandelaar, overl. Amsterdam 4.11.1916, zn. van Petrus Egidius Fischer en Maria Jacoba Henrica Blom.
Uit dit huwelijk:
 1. Rudolf Henri Pieter Fischer, geb. Aarle-Rixtel 21.2.1886, rijksveearts, overl. Amsterdam 10.9.1944, tr.(burg.stand) Velsen 2.11.1920 Johanna van Gameren, geb. Velsen 16.7.1897, dr. van Jan van Gameren en Engelbertina Maria Johanna van Gameren.

 

VIf. Joannes Julianus Maria Bots, (zn. van Ve), geb. Helmond 16.9.1860, textielfabrikant, overl. Helmond 2.8.1926, tr.(burg.stand) Amsterdam 3.10.1900 Sophia Constantine Geertruida Enghardt, geb. Eersel 8.2.1867, overl. Milheeze 23.1.1942, dr. van Franciscus Gerardus Enghardt en Sophia Kerkhoven.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Huberta Bots, geb. Amsterdam 7.6.1901, volgt VIIa*.
 2. Sophia Johanna Maria Bots, geb. Vught 24.9.1902, overl. Helmond 27.7.1918.
 3. Johanna Francisca Theresia Bots, geb. Vught 30.7.1904, overl. Utrecht 10.4.1932.
 4. Henriette Maria Antoinetta Louisa Bots, geb. Helmond 28.7.1907, volgt VIIa.

 

VIg. Franciscus Josephus Maria Bots, (zn. van Ve), geb. Helmond 24.11.1863, bierbrouwer, overl. Mierlo 18.1.1948, tr.(burg.stand) Nuenen Gerwen en Nederwetten 24 .11.1904 Egberta Christina Duijvelaar, geb. 's-Hertogenbosch 29.3.1881, overl. Helmond 8.6.1969, dr. van Cornelis Duijvelaar en Hendrika van Rees.
In 1888 volgde Franciscus Josephus Maria Bots een cursus aan de Wormser Akademie für Bierbrauer. Na afloop ontving hij een getuigschrift.
Uit dit huwelijk:
 1. Josephina Egberta Bots, geb. Helmond 15.1.1904, volgt VIIb.
 2. Franciscus Josephus Maria Bots, geb. Aarle-Rixtel 3.9.1905, volgt VIIc.
 3. Maria Henrietta Wilhelmina Bots, geb. Aarle-Rixtel 27.11.1906, volgt VIId.
 4. Henricus Antonius Maria Bots, geb. Aarle-Rixtel 5.11.1908, overl. Helmond 7.12.1995, tr.(burg.stand) 9.5.1942 Carharina Louisa Maria van Lieshout, geb. Helmond 27.6.1916, dr. van Bernardus Hermanus Stephanus van Lieshout en Joanna Maria Witzel.
 5. Johannes Josephus Maria Bots, geb. Aarle-Rixtel 19.1.1910, reiziger, koopman, overl. Helmond 14.3.1982, tr.(burg.stand) Helmond 30.10.1943 Maria Antonia Wilhelmina van de Vijfeijken, geb. Helmond 5.3.1912, overl. Helmond 20.1.2003, dr. van Johannes Hubertus van de Vijfeijken en Wilhelmina Naus.
 6. Wilhelmus Josephus Maria Bots, geb. Aarle-Rixtel 16.10.1911, volgt VIIe.
 7. Josephus Gerardus Johannes Bots, geb. Helmond 5.3.1913, volgt VIIf.
 8. Antonius Petrus Maria Bots, geb. Helmond 29.4.1915, volgt VIIg.
 9. Henriette Maria Bots, geb. Helmond 8.2.1917, volgt VIIh.

 

VIh. Margaretha Regina Bots, (dr. van Vi), geb. Zwolle 26.10.1839, overl. Haarlem 3.6.1930, tr.(burg.stand) Zwolle 15.6.1865 Hendrikus Boomkens, geb. Zwolle 12.1.1839, brievenbesteller, overl. Hillegom 2.12.1925, zn. van Mathias Henricus Boomkens en Anna Maria Scholten.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Mattheus Hendrikus Boomkens, geb. Zwolle 27.3.1866, stoombootagent, overl. Haarlem 20.4.1938, tr.(burg.stand)(1) Tilburg 23.1.1900 Maria Lucia L'Herminez, geb. Tilburg 5.6.1861, overl. Tilburg 17.11.1944, dr. van Theodorus L'Herminez en Maria Aldegonda Bots.
 2. Wilhelm Damianus Jozeph Boomkens, geb. Zwolle 19.3.1869, barbier, overl. Amsterdam 25.12.1921, tr.(burg.stand) Amsterdam 27.3.1912 Gerridina Gerarda Weijmer, geb. Zwolle 30.7.1865, dr. van Joseph Weijmer en Christina van Raan.
 3. Franciscus Jacobus Boomkens, geb. Zwolle 2.8.1871, hofmeester, overl. Amsterdam 5.9.1924, tr.(burg.stand) Zwolle 24.9.1891 Wilhelmina Kloosterman, geb. Zwolle 28.3.1871, dr. van Wolterus Martinus Hermanus Kloosterman en Maria Hilbers.
 4. Helena Theresia Margarietha Boomkens, geb. Zwolle 11.4.1874, overl. Zwolle 18.8.1957, tr.(burg.stand) Zwolle 3.11.1898 Johannes Antonius Swijnenberg, geb. Zwolle 13.11.1863, barbier, overl. Zwolle 7.10.1931, zn. vam Johannes Swijnenberg en Derkje Keukenkamp.
 5. Johannes Ambrosius Theodorus Boomkens, geb. Stad Almelo 29.12.1876.
 6. Joannes Maria Boomkens, geb. Ambt Almelo 11.4.1879, overl. Stad Almelo 3.7.1879.
 7. Bernardus Boomkens, geb. Zwolle 8.1.1882, overl. Zwolle 11.8.1892.
 8. Margaretha Regina Maria Boomkens, geb. Zwolle 13.9.1883, tr.(burg.stand) Utrecht 30.5.1912, gesch. Utrecht 11.10.1929, Johan Theresius Offerman, geb. Amsterdam 24.7.1890, letterzetter, zn. van Eduard Johannes Offerman en Johanna Theresia Alberdina de Haas.

 

VIh*. Charlotte Isabelle Josephine Bots, (dr. van Vj), geb. Nieuwenhagen 19.9.1845, overl. Amsterdam 30.1.1929, tr.(burg.stand) Sittard 20.11.1877 Willem Hendrik Karel Frederik Eijmael, geb. Haarlem 22.1.1853, overl. Amsterdam 20.11.1933, koopman, zn. van Jacobus Johannes Hendrikus Eijmael en Wilhelmina Sophia Louisa Daane.
Uit dit huwelijk:
 1. doodgeboren zoon, geb. Venlo 21.101.1878.

 

VIi. Caspar Hubertus Bots, (zn. van Vj), geb. Sint Pieter 9.12.1847, wijnhandelaar, overl. Sittard 13.2.1922, tr.(burg.stand) Eindhoven 20.4.1880 Anna Maria Magdalena Hosewitz, geb. Helmond 8.9.1840, overl. Sittard 20.7.1918, dr. van Joachim Mathias Hosewitz en Emelia Francisca Brandts.
Uit dit huwelijk:
 1. Emilia Josephina Magdalena Charlotte Antoinnette Bots, geb. Eindhoven 19.7.1882, overl. Eindhoven 14.12.1882.
 2. Mathieu Caspar Hubertus Josephus Bots, geb. Eindhoven 5.8.1883, overl. Eindhoven 31.10.1883.
 3. doodgeboren geboren kind, geb. Amsterdam 28.4.1885.

 

VIi*. Anna Josephina Bots, (dr. van Vj),geb. Oud-Vroenhoven 9.12.1847, overl. Sittard 13.2.1922, tr.(burg.stand) Sittard 20.11.1877 Peter Mathis Dols, geb. Sittard 21.12.1838, winkelier, overl. Sittard 15.2.1891, zn. van Paul Nicolas Dols en Maria Catharina Noelmans.
Uit dit huwelijk:
 1. Paul Joseph Ignatius Dols, geb. Sittard 31.7.1879, overl. Sittard 26.9.1879.
 2. Franciscus Josephus Dols, geb. Sittard 9.7.1880, overl. Sittard 12.8.1880.
 3. Charles Marie Alphons Dols, geb. Sittard 10.10.1881, tr.(burg.st.) Ambt Doetinchem 9.1.1911 Maria Hendrika Geertruida Paulina Josephina Valk, geb. Ootmarsum 6.3.1887, overl. Utrecht 20.5.1939, dr van Joannes Hermannus Georgius Valk en Hendrika Geertruida Harmelink.
 4. Caspar Marie Hubert Dols, geb. Sittard 8.2.1883, overl. Heerlen 21.12.1938.
 5. Franciscus Aloisisus Marie Dols, geb. Sittard 9.3.1884.
 6. Maria Johanna Aloisa Dols, geb. Sittard 29.5.1885, overl. Sittard 14.7.1944.
 7. Maria Johanna Josephina Dols, geb. Sittard 21.3.1889, overl. Sittard 19.6.1889.
 8. Anna Maria Josephina Magdalena Dols, geb. Sittard 27.7.1890, overl. Sittard 6.4.1892.

GENERATIE VII

terug

VIIa*. Wilhelmina Huberta Bots, (dr. van VIf), geb. Amsterdam 7.6.1901, overl. Gemert 29.11.1952, tr.(burg.stand) Helmond 7.7.1930 Petrus Josephus Schoofs, geb. Deurne 18.4.1902, candidaat deurwaarder, glazenier, overl. Helmond 6.11.1981, zn. van Matheus Cornelis Schoofs en Catharina Gruijters.
Uit dit huwelijk:
 1. doodgeboren kind, geb. Helmond 1.4.1931.
 2. doodgeboren kind, geb. Gemert 23.8.1933.
 3. doodgeboren kind, geb. Gemert 23.9.1935.

 

VIIa. Henriette Maria Antoinetta Louisa Bots, (dr. van VIf), geb. Helmond 28.7.1907, overl. Radolf-Zell (Duitsland) 7.3.1974, tr.(burg.stand) Helmond 19.3.1927 Camille Pierre Jean Mathieu Scheepers, geb. Tongeren (België) 27.1.1893, boekhouder, overl. Helmond 31.8.1962, zn. van Pierre Jean Scheepers en Catharina Melanie Vijt.
Uit dit huwelijk:
 1. Jean Georges Scheepers, geb. Helmond 10.7.1927, overl. Helmond 1.9.1967.
 2. Robert Henri Camille Scheepers, geb. Helmond 10.7.1927.
 3. Germaine Marguerite Scheepers, geb. Helmond 5.2.1936, tr(kerk huw.) (rk) Helmond 10.5.1961 Rutger P.V.M. ten Hagen.
 4. doodgeboren kind, geb. Helmond 12.6.1947.

 

VIIb. Josephina Egberta Bots, (dr. van VIg), geb. Helmond 15.1.1904, overl. Eindhoven 10.6.1994, tr.(burg.stand) Helmond 27.11.1923 Bernardus Henricus Antonius Joachim Essink, geb. Enschede 12.7.1897, adj. commies dir. belastingen, overl. Eindhoven 18.6.1972, zn. van Hermannus Hendrikus Essink en Maria Anna Buter.
Uit dit huwelijk:
 1. Herman Joseph Maria Essink, geb. Helmond 5.1924, overl. Helmond 23.7.1924.
 2. Anne Marie Essink, geb. Helmond 15.5.1925.
 3. Theresia Johanna Essink, geb. Helmond 17.3.1927, tr. Aat Bakker, geb. Hoorn 20.2.1930, overl. Eindhoven 11.6.1982.
 4. Herman Essink, geb. Helmond 15.9.1928, tr. Will Lemmens.
 5. Josephina Essink, geb. Helmond ca. 1929, overl. Helmond 21.3.1931.
 6. Jozef Essink, geb. Helmond 11.3.1932, tr. Riet Breukers.
 7. Henricus Essink, geb. Helmond 5.4.1934, tr. Toos Peeren .

 

VIIc. Franciscus Josephus Maria Bots, (zn. van VIg), geb. Aarle-Rixtel 3.9.1905, bierbrouwer, aannemer, overl. 's-Gravenhage 7.10.1985, tr. (burg.stand)(1) Schijndel 28.6.1927, gesch. Schijndel 25.8.1952 Gertruda Johanna Maria Schellekens, geb. Schijndel 5.5.1902, overl. Eindhoven 12.8.1957, dr. van Marinus Schellekens en Nicolasina van de Westelaken.
Uit dit huwelijk:
 1. Clasina Paulina Maria Bots, geb. Aarle-Rixtel 20.11.1927, volgt VIIIa.
 2. Josephus Franciscus Maria Bots, geb. Helmond 14.9.1929, volgt VIIIb.
 3. Marinus Franciscus Bots, geb. Helmond 19.9.1931, volgt VIIIc.
 4. Gertruda Francisca Maria Bots, geb. Geldrop 9.12.1943, volgt VIIIc*.

Franciscus Josephus Maria Bots, tr.(burg.stand)(2) 's-Gravenhage 17.9.1952 Geertruij Joanna Goud, geb. 's-Gravenhage 28.2.1913, dr. van Arie Antonie Goud en Geertruij Joanna Isabella Goud.
Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Josephus Maria Bots, geb. 's-Gravenhage 18.1.1950, volgt VIIIc**.
 2. Frits Peter John Bots, geb. 's-Gravenhage 11.12.1952, volgt VIIIc***.

 

VIId. Maria Henrietta Wilhelmina Bots, (dr. vqn VIg), geb. Aarle-Rixtel 27.11.1906, overl. Eindhoven 18.10.1991, tr.(burg.stand) Keldonk 28.11.1934 Eduardus Henricus Mutsaers, geb. Tilburg 25.2.1902, gemeenteambtenaar, overl. Eindhoven 28.2.1969, zn. van Jacobus Wilhelmus Maria Mutsaers en Maria Anna Alida van der Dungen.
Uit dit huwelijk:
 1. Joseph Marie Mutsaers, geb. Nuenen 31.10.1935.

 

VIIe. Wilhelmus Josephus Maria Bots, (zn. van), geb. Aarle-Rixtel 16.10.1911, slager, caféhouder, overl. Helmond 1.8.1991, tr.(burg.stand) Mierlo 3.4.1945 Anna Josephina van Wijk, geb. Mierlo 28.1.1916, overl. Helmond 19.12.2000, dr. van Antonius Adrianus Petrus van Wijk en Maria Anna van Lierop.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Josephus Gerardus Maria Bots, geb. Heeze 8.2.1947, tr. Helena de Haas.
 2. Josephina Elisabeth Anna Bots, geb. Heeze 2.8.1948, volgt VIIId.
 3. Wilhelmus Franciscus Leonardus Bots, geb. Heeze 27.3.1951.
 4. Anna Elisabeth Gerarda Bots, geb. Gemert 10.8.1956, tr.(burg.stand) Gemert 11.7.1974 Paulus Petrus Maria Kuppens, geb. Gemert 12.11.1949 autohandelaar, zn. van Piet Johan Kuppens en Paulina van de Ven.

 

VIIf. Josephus Gerardus Johannes Bots, (zn. van VIg), geb. Helmond 5.3.1913, vertegenwoordiger, overl. Helmond 18.2.1998, tr.(burg.stand)(1) Berlijn (Duitsland) 1.6.1945 Charlotte Hildegard Neumann, geb. Berlijn (Duitsland) 13.3.1912, overl. Helmond 29.7.1967, dr. van Wilhelm Neumann en Helena Hille.
Uit dit huwelijk:
 1. Hans Arno Bots, geb. Berlijn (Duitsland) 21.7.1943.

Josephus Gerardus Johannes Bots, tr.(burg.stand)(2) Helmond 3.3.1970 Annemaria Hubertina Scha, geb. Roermond 28.8.1930, dr. van Henricus Scha en Anna Maria Houben.

 

VIIg. Antonius Petrus Maria Bots, (zn. van VIg), geb. Helmond 29.4.1915, houtbewerker, cafetariahouder, overl. Helmond 10.11.1979, tr.(burg.stand) Helmond 13.10.1948 Wilhelmina Anna Maria Theresia de Vocht, geb. Helmond 22.11.1926, overl. Eindhoven 26.9.2021, dr. van Wilhelmus Petrus de Vocht en Anna Elisabeth Stienen.
Uit dit huwelijk:
 1. Margaretha Johanna Christina Bots, geb. Helmond 21.10.1949, volgt VIIIe.
 2. Josephus Wilhelmus Franciscus Marie Bots, geb. Helmond 24.9.1954, volgt VIIIf.

 

VIIh. Henriette Maria Bots, (dr. van VIg), geb. Helmond 8.2.1917, tr.(burg.st.) Aken (Duitsland) 12.6.1940 Hubert Ruland, geb. Aken (Duitsland) 27.7.1894, ambtenaar van politie, overl. Aken (Duitsland) 25.2.1986.
Uit dit huwelijk:
 1. Georg Ruland, geb. Aken (Duitsland) 25.10.1939.
 2. Henriette Ruland, geb. Aken (Duitsland) 3.11.1940.
 3. Maria Ruland, geb. Aken (Duitsland) 20.1.1942.
 4. Ilona Ruland, geb. Aken (Duitsland) 14.5.1946.
 5. Hedwig Ruland, geb. Aken (Duitsland) 13.10.1954.

GENERATIE VIII

terug

VIIIa. Clasina Paulina Maria Bots, (dr. van VIIc), geb. Aarle-Rixtel 20.11.1927, overl. Eindhoven 8.1.1960, tr.(burg.stand) Eindhoven 15.12.1949 Antoon Willem Frans Biermans, geb. Eindhoven 31.1.1926, overl. 1978.
Uit dit huwelijk:
 1. Alexander Robert Biermans, geb. 1954.
 2. Jeroen Anton Biermans, geb. 1958.

 

VIIIb. Josephus Franciscus Maria Bots, (zn. van VIIc), geb. Helmond 14.9.1929, tr. Jo Anna Mirkin, geb. Sydney (Australië) 26.4.1951, secretaresse, dr. van Walter Mirkin en Coral Hilda Dawn.
Uit dit huwelijk:
 1. Joshua Marcus Bots, geb. Sydney (Australië) 15.2.1991.

 

VIIIc. Marinus Franciscus Bots, (zn. van VIIc), geb. Helmond 19.9.1931, koopman, tr. ca. 6.1991 Erlina Bro´┐Żola, geb. Virac 28.5.1950, accountant.
Uit dit huwelijk:
 1. Colette Bots, geb. 3.3.1985.

 

VIIIc*. Gertruda Francisca Maria Bots, (dr. van VIIc), geb. Geldrop 9.12.1943, manager,tr. Donald Eugene Browder, geb. Bluefield (West Virginia) (USA) 6-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Monique Simone Browder, geb. Xenia (Ohio) (USA) 7.1.1968.
 2. Odette Marcelle Browder, geb. Dayton (Ohio) (USA) 15.6.1969.

 

VIIIc**. Franciscus Josephus Maria Bots, (zn. van VIIc), geb. 's-Gravenhage 18.1.1950, algemeen directeur, tr.(burg.st.)(1) ca. 1976 Marie Thérèse Kessen, geb. 19.1.1955, dr. van Antonius Ludovicus Hubertus Marie Kessen en Cornelia C. Franssen.
Franciscus Josephus Maria Bots tr(burg.st.)(2) Havanna (Cuba) Haydee Milanes Espinosa, geb. Campechuela (Cuba) 25.12.1975, dr. van Luis Milanes Blanco en Caridad Espinosa Ferrales.

 

VIIIc***. Frits Peter John Bots, (zn. van VIIc), geb. 'S-Gravenhage 11.12.1952, advocaat, tr.(burg.st.) Maastricht 7.9.1990 Evelyn Josephina Maria van den Akker, geb. Hoensbroek 9.4.1955, cultuurwetenschapper, dr. van Josephus Martinus Anthonius van den Akker en Maria Theresia Mekel.
Uit dit huwelijk:
 1. Luc Jean François Bots, geb. Maastricht 21.9.1991.

 

VIIId. Josephina Elisabeth Anna Bots, (dr. van VIIe), geb. Heeze 2.8.1948, verkoopster, tr.(burg.stand) Gemert 30.8.1967 Adrianus Marinus van Berlo, geb. Gemert 17.1.1943, koopman, zn. van Adrianus Maria van Berlo en Arnoldina Antwanetta Centen.
Uit dit huwelijk:
 1. Erwin Wilhelmus Adrianus Maria van Berlo, geb. Gemert 26.11.1968.
 2. Wendy Anna Arnoldina Josephina van Berlo, geb. Gemert 5.3.1972.

 

VIIIe. Margaretha Johanna Christina Bots, (dr. van VIIg), geb. Helmond 21.10.1949, tr.(burg.stand) Helmond 31.8.1971 Koen Norbertus Hubertus Th. van Herk, geb. Helmond 19.9.1946, architect, zn. van Theodorus Maria Norbertus van Herk en Eliesabeth Anna Ardiena Robeerst.
Uit dit huwelijk:
 1. Amber van Herk, geb. Helmond 25.5.1972.
 2. Ebony van Herk, geb. Helmond 7.8.1978.

 

VIIIg. Josephus Wilhelmus Franciscus Marie Bots, (zn. van VIIg), geb. Helmond 24.9.1954, produktiemanager, tr.(burg.stand) Helmond 21.9.1979 Helena Wilhelmina Meulendijks, geb. Helmond 19.12.1956, dr. van Antonius Henricus Meulendijks en Helena Maria Petronella van Lieshout.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Antonius Johannes Bots, geb. Helmond 15.4.1981.
 2. Stefan Antonius Norbertus Franciscus Bots, geb. Helmond 4.10.1983.
 3. Marleen Helena Margaretha Wilhelmus Bots, geb. Helmond 16.5.1985.